תעודת הערכה נשיא

רס"ן ויקטור לוי

תעודת הערכה נשיא
ויקטור לוי

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. רס"ן ויקטור לוי מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של רס"ן ויקטור לוי מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי...

סא"ל רוברט דסא

תעודת הערכה נשיא
רוברט דסא

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל רוברט גסא מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל רוברט דסא מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממ...


סא"ל פיליפ נתנזון

תעודת הערכה נשיא
פיליפ נתנזון

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל פיליפ נתנזון מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל פיליפ נתנזון מופת ודוגמא בעלת ערך לא...

רס"ן מאיר מיוחס

תעודת הערכה נשיא
מאיר מיוחס

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. רס"ן מאיר מיוחס מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של רס"ן מאיר מיוחס מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ...


סא"ל שמואל עזר ז"ל

תעודת הערכה נשיא
שמואל עזר

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל שמואל עזר ז"ל מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל שמואל עזר ז"ל מופת ודוגמא בעלת ערך ...

סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל

תעודת הערכה נשיא
משה מרזוק

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל מופת ודוגמא ב...


סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל

תעודת הערכה נשיא
מאיר מקס בינט

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל מופת ודוגמא ב...

סא"ל מרסל ניניו

תעודת הערכה נשיא
מרסל ניניו

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל מרסל ניניו מילאה את תפקידה באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותה של מרסל ניניו מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממלכ...


רס"ן מאיר זפרן

תעודת הערכה נשיא
מאיר זפרן

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. רס"ן מאיר זפרן מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של מאיר זפרן מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממלכתי ...

מערך יומינט, מפקדת קצין מודיעין ראשי

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת למערך יומינט של מפקדת קצין מודיעין ראשי אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד מובילים באגד הובלה משמר הנגב

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד הובלה במשמר הנגב של אגד הובלה ממרכז הובלה מרחב דרום אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד אבטחה בבסיס חיל האוויר "פלמחים"

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד אבטחה בבסיס חיל האוויר "פלמחים" אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


טייסת העקרב בבסיס חיל האוויר "חצור"

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת טייסת העקרב בבסיס חיל האוויר "חצור" אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד חיל-רגלים בחטיבת הנגב

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד חיל-רגלים של חטיבת "הנגב", עוצבת "סיני" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד חילוץ מורחב, נפת נגב במחוז דרום

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד חילוץ מורחב של נפת "נגב", מחוז "דרום" בפיקוד העורף אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד חיל הנדסה בעוצבת עשת

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד הנדסה של חטיבת "עשת", עוצבת "עידן" בפיקוד המרכז אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


גדוד חיל-רגלים "בזק" בחטיבת חוד החנית

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד חיל רגלים "בזק" של חטיבת "חוד החנית", עוצבת "האש" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד תותחנים באגד הארטילרי עוצבת "סיני"

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד תותחנים של האגד הארטילרי של עוצבת "סיני" בפיקוד הדרום אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013


פלוגת סיור בחטיבה המרחבית אילת

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לפלוגת סיור של חטיבת "אילת", עוצבת "אדום" בפיקוד הדרום אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013

גדוד רפואה באגד לוגיסטי עוצבת כדור האש

תעודת הוקרה נשיא המדינה 2013

תעודת הוקרה מוענקת לגדוד רפואה באגד לוגיסיטי של עוצבת "האש" בפיקוד הצפון אשר נבחר כיחידת מילואים מצטיינת על הישגיו ועל תרומתו לחיזוק ביטחון המדינה שמעון פרס נשיא המדינה אוגוסט 2013