שייטת 7 - צוללות

תעודת הערכה רמטכ"ל
שייטת 7

שייטת 7


תעודת הערכה מטעם הרמטכ"ל מוענקת לשייטת 7 על חלקה בפעילות מבצעית שייטת 7, יחד עם שייטת 3... נטלה חלק בשנה האחרונה במאמץ מבצעי מתמשך. שייטת 7 נתנה מעטפת מבצעית וטכנולוגית ליחידה המבצעת, ובכך אפשרה את קיום המבצעים. כוחות היחידה פעלו במקצועיות, בנחישות ומתוך דבקות במשימה, ותרמו להישגים מבצעיים משמעותיים. על כך מוענקת לשייטת 7 תעודת הערכה מטעם הרמטכ"ל אביב כוכבי, רא"ל ראש המטה הכללי תמוז התשע"ט יולי 2019