צל"ש ראש המוסד

מייק הררי

צל"ש ראש המוסד
מייק הררי

מייק הררי קיבל את צל"ש ראש המוסד בשנת 2007 במהלך שירות מילואים מיוחד. ראש המוסד מאיר דגן החזיר אותו לפעילות מבצעית ואף העניק לו צל"ש בסיום הפרויקט הסודי שבו היה מעורב. מאיר דגן ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 2007

משה לוין (קוקלה)

צל"ש ראש המוסד
משה לוין

משה לוין קיבל צל"ש על פועלו ועל פועלה של היחידה המבצעית של המוסד עליה פיקד. שבתי שביט, ראש המוסד 1994


גיורא צחור

צל"ש ראש המוסד
גיורא צחור

הנני לציין לשבח את גיורא צחור. גיורא צחור משרת במוסד מאז שנת 1968. במהלך שנות פעילותו מלא גיורא שורה של תפקידים מבצעיים מורכבים ורגישים אשר חייבו רמה מקצועית, מבצעית ואישית גבוהים במיוחד. את עיקר שנות פעילותו המבצעית תרם ביחידה למבצעים מיוחדים כ...