צל"ש רוה"ם לאנשי המוסד

6 צוותים של המוסד

צל"ש ראש הממשלה לעובדי המוסד
סמל המוסד

ראש הממשלה נתניהו העניק בפעם הראשונה צל״שים (ציונים לשבח) על מבצעים ופעילות מבצעית שביצעו נשות, אנשי, לוחמות ולוחמי המוסד. הצל״שים הוענקו לצוותים ולא לבודדים. הצל"שים הוענקו על פעילות מבצעית של המוסד. בנימין נתניהו ראש הממשלה 2 באוקטובר 2017