צל"ש ראש השב"כ

ברוריה קיצוני

צל"ש ראש השב"כ
ברוריה קיצוני

ברוריה קיצוני קיבלה צל"ש בשנת 1969 על עירנות שגילתה, כאשר סייעה לחשיפת כוונות אויב לפגיעה רבת משמעות בביטחון המדינה.