סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל

תעודת הערכה נשיא
משה מרזוק

משה מרזוק


מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממלכתי חינוכי. משה קצב נשיא המדינה י"ט באדר ב' התשס"ה 30 במארס 2005