צה"ל תעודות הערכה

סמל ר.

תעודת הערכה מח"ט
סמל ר.

תעודת הוקרה זו מוענקת לסמל ר. על הפגנת ערנות ודריכות בעת ניטרול המחבל בכניסה לעיר אפרת. בפעולתך הגנת נחישות ואומץ לב ומנעת פגעה של חיילי צה"ל ואזרחים. ישר כח! דוד שפירא, אל"ם מח"ט עציון פברואר 2020

סמ"ר ד.

תעודת הערכה מח"ט
סמר ד.

תעודת הוקרה זו מוענקת לסמ"ר ד. על הפגנת ערנות ודריכות בעת ניטרול המחבל בכניסה לעיר אפרת. בפעולתך הגנת נחישות ואומץ לב ומנעת פגעה של חיילי צה"ל ואזרחים. ישר כח! דוד שפירא, אל"ם מח"ט עציון פברואר 2020


רב"ט צ.

תעודת הערכה מח"ט
רבט צ.

תעודת הוקרה זו מוענקת לרב"ט צ. על הפגנת ערנות ודריכות בעת ניטרול המחבל בכניסה לעיר אפרת. בפעולתך הגנת נחישות ואומץ לב ומנעת פגעה של חיילי צה"ל ואזרחים. ישר כח! דוד שפירא, אל"ם מח"ט עציון פברואר 2020

רב"ט ל.

תעודת הערכה מח"ט
רבט ל.

תעודת הוקרה זו מוענקת לרב"ט ל. על הפגנת ערנות ודריכות בעת ניטרול המחבל בכניסה לצומת גוש עציון. בפעולתך הגנת נחישות ואומץ לב ומנעת פגעה של חיילי צה"ל ואזרחים. ישר כח! דוד שפירא, אל"ם מח"ט עציון פברואר 2020


סא"ל רוברט דסא

תעודת הערכה רמטכ"ל
רוברט דסא

הערכה על פועלך למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל סא"ל רוברט דסא בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלך בשירות בצבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי חירוף הנפש. חלוף השנים לא הקהה ממעשיך ולא נע...

סא"ל פיליפ נתנזון

תעודת הערכה רמטכ"ל
פיליפ נתנזון

הערכה על פועלך למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל סא"ל פיליפ נתנזון בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלך בשירות בצבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי חירוף הנפש. חלוף השנים לא הקהה ממעשיך ולא ...


רס"ן מאיר מיוחס

תעודת הערכה רמטכ"ל
מאיר מיוחס

הערכה על פועלך למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל רס"ן מאיר מיוחס בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלך בשירות בצבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי חירוף הנפש. חלוף השנים לא הקהה ממעשיך ולא נע...

רס"ן ויקטור לוי

תעודת הערכה רמטכ"ל
ויקטור לוי

הערכה על פועלך למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל רס"ן ויקטור לוי בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלך בשירות בצבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי חירוף הנפש. חלוף השנים לא הקהה ממעשיך ולא נעל...


רס"ן ויקטור לוי

תעודת הערכה נשיא
ויקטור לוי

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. רס"ן ויקטור לוי מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של רס"ן ויקטור לוי מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי...

סא"ל רוברט דסא

תעודת הערכה נשיא
רוברט דסא

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל רוברט גסא מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל רוברט דסא מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממ...


סא"ל פיליפ נתנזון

תעודת הערכה נשיא
פיליפ נתנזון

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל פיליפ נתנזון מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל פיליפ נתנזון מופת ודוגמא בעלת ערך לא...

רס"ן מאיר מיוחס

תעודת הערכה נשיא
מאיר מיוחס

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. רס"ן מאיר מיוחס מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של רס"ן מאיר מיוחס מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ...


סא"ל שמואל עזר ז"ל

תעודת הערכה נשיא
שמואל עזר

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל שמואל עזר ז"ל מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל שמואל עזר ז"ל מופת ודוגמא בעלת ערך ...

סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל

תעודת הערכה נשיא
משה מרזוק

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל מופת ודוגמא ב...


סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל

תעודת הערכה נשיא
מאיר מקס בינט

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל מילא את תפקידו באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותו של סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל מופת ודוגמא ב...

סא"ל שמואל עזר ז"ל

תעודת הערכה רמטכ"ל
שמואל עזר

הערכה בגין פעילות למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל סא"ל (מיל') שמואל עזר ז"ל בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלו של סא"ל שמואל עזר ז"ל, אשר פעל בשירות צבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי ח...


סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל

תעודת הערכה רמטכ"ל
משה מרזוק

הערכה בגין פעילות למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלו של סא"ל ד"ר משה מרזוק ז"ל, אשר פעל בשירות צבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי ...

סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל

תעודת הערכה רמטכ"ל
מאיר מקס בינט

הערכה בגין פעילות למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלו של סא"ל מאיר מקס בינט ז"ל, אשר פעל בשירות צבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי ...


סא"ל מרסל ניניו

תעודת הערכה נשיא
מרסל ניניו

מדינת ישראל מביעה הוקרה והערכה על פעילותך בשטח אויב בשליחות צה"ל במסגרת שרותך הצבאי. סא"ל מרסל ניניו מילאה את תפקידה באמונה ובדבקות תוך סיכון חיים למען ביטחון ישראל. מדינת ישראל רואה בתעוזה ובנכונותה של מרסל ניניו מופת ודוגמא בעלת ערך לאומי ממלכ...

סא"ל מרסל ניניו

תעודת הערכה רמטכ"ל
מרסל ניניו

הערכה על פועלך למען צבא ההגנה לישראל ומדינת ישראל סא"ל (מיל') מרסל ניניו בשם צבא ההגנה לישראל, אני מביע הערכה על פועלך בשירות בצבא ההגנה לישראל ובשליחותו, בארץ אויב. זאת באומץ לב ותוך נטילת סיכון רב, עד כדי חירוף הנפש. חלוף השנים לא הקהה ממעשיך...1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | הבא »