גדוד 409

סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973 לחם סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל בכח אשר תקף את מתחם "טלויזיה". הטנק שעליו פיקד נפגע מטיל והוא וצוותו נחלצו ומצאו מחסה בשוחה. תחת הפגזה רץ שמעון ועקנין ז"ל אל הטנק הבוער להביא תחמושת וחזר אל השוחה. כאשר אזלה התחמושת בש...

רס"ן יצחק חכמוב

צל"ש המאו"ג
רס"ן יצחק חכמוב

סיפור המעשה: דקות ספורות לפני כניסת הפסקת-האש לתוקפה הונחתה הפגזה ארטילרית כבדה על שיירת הדרגים בפיקודו של רס"ן יצחק חכמוב, שנעה בציר "לכסיקון". במהלך ההפגזה פגע טיל-נ"ט באחת ממשאיות התחמושת, וזו החלה להתפוצץ. רס"ן יצחק חכמוב דאג לפזר את האנשים ו...

סגן מרדכי זילבר ז"ל

סיפור המעשה: הנני לציין לשבח את 964874 סגן זילבר מרדכי ז"ל על גילוי אומץ-לב, תושייה ודבקות במשימה. להלן תיאור המעשה: - במלחמת יום-הכיפורים שימש סגן מרדכי זילבר ז"ל כמפקד מחלקת-טנקים, בקרבות הגזרה המרכזית של תעלת סואץ. ביום 9 באוקטובר 1973, במהלך ...

סג"מ בנימין ארביט

ביום 16 באוקטובר 1973 במהלך הקרב על "החוה-הסינית", נתקבלה הודעה כי באחד הטנקים שנפגעו נותר איש צות. סג"מ בנימין ארביט ואיש צות נוסף רצו אל הטנק שנפגע ובער, כדי לחלץ את איש-הצות, כל זאת תחת אש אויב ותחת סכנת התפוצצות של הטנק הפגוע. במעשה זה גילה ...

סרן יהושע רפפורט

עיטור המופת
סרן יהושע רפפורט

תיאור המעשה: ביום 16 באוקטובר 1973, במהלך תקיפת "החווה הסינית", נפגעו טנק ה-סמ"פ, וטנק ה-מ"מ. סרן יהושע רפפורט יצא ברגל, כדי לא לחשוף את הטנק שלו לאש-נ"ט, תחת אש עזה - לחלץ את הנפגעים. ב-17 באוקטובר 1973, במהלך הקרבות, נפגע הטנק שסרן יהושע רפפור...

סרן יהושע בר און

עיטור המופת
סרן יהושע בר און

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, בעת ההתקפה על מערך האויב המצרי בתעוז "טלביזיה" נפגע הטנק, שסרן יהושע בר און פיקד עליו, מטיל. מעצמת הפגיעה הועף סרן יהושע בר און מהטנק, אך חזר אליו למרות פציעתו וטיפל בפינוי אנשי צוותו. לאחר-מכן עלה על טנק אחר ו...

סמ"ר זאב מנגר ז"ל

עיטור המופת
סמ"ר זאב מנגר ז"ל

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר מנגר זאב ז"ל לחם ממנ...

סמ"ר אורי (אהרון) ממן ז"ל

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר אורי ממן ז"ל לחם ממנ...

סמ"ר אהוד גורדון ז"ל

תיאור המעשה: ביום 9 באוקטובר 1973, בעת התקפת האויב המצרי על מערך כוחותינו ב"חמדיה", הצליחו כמה מטנקי האויב להגיע למדרון הגבעה שכוחותינו התבצרו בה. מחוסר אפשרות לאכן את האויב נשלחה מחלקת-טנקים חזיתית לכיוון האויב. הטנק ש-סמ"ר אהוד גורדון ז"ל לחם ...

סמ"ר רם לוין ז"ל

עיטור העוז
סמ"ר רם לוין ז"ל

תיאור המעשה: ביום 10 באוקטובר 1973, באזור התעוז "מכשיר", יצא סמ"ר רמי לוין ז"ל לאזור חשוף לאש האויב - כדי להביא משקפת לאנשי-צוותו, בהעדר ציוד אופטי בטנק שלחם ממנו. באותו יום, במהלך ההתקפה על התעוז "מכשיר", נפגע טנק ה-מ"מ. סמ"ר רמי לוין ז"ל וחייל...


1 | 2 | next »