סרן יהושע רפפורט

עיטור המופת
יהושע רפפורט

יהושע רפפורט


תיאור המעשה: ביום 16 באוקטובר 1973, במהלך תקיפת "החווה הסינית", נפגעו טנק ה-סמ"פ, וטנק ה-מ"מ. סרן יהושע רפפורט יצא ברגל, כדי לא לחשוף את הטנק שלו לאש-נ"ט, תחת אש עזה - לחלץ את הנפגעים. ב-17 באוקטובר 1973, במהלך הקרבות, נפגע הטנק שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו. הוא פינה את אנשי-הצוות, שאל את משקפיו של אחד האנשיו (משקפיו שלו נזוקו) וחזר לקרב עם צוות אחר. ב-18 באוקטובר 1973, במהלך ההתקפה על מערך "מיסורי", נפגע הטנק, שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו, פעם נוספת. הוא הורה לעצור את הטנק, בקור-רוח פיקד על כיבוי האש ושב ללחימה. ב-20 באוקטובר 1973, באזור "החווה הסינית" עלה הטנק, שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו, על מוקש. הוא עבר לטנק אחר והמשיך בלחימה. במעשיו אלה גילה יזמה ותושייה, דבקות במשימה, כושר-מנהיגות ואומץ-לב. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי