אתר הגבורה

אתר הגבורה - מבוא והגדרות

אתר הגבורה מביא את סיפורם של חיילי צה"ל מקבלי צל"שים ועיטורים מקום המדינה ועד היום. המידע באתר הגבורה מבוסס על מחקר מתמשך שאני עורך בשנים האחרונות. האתר מאפשר לבני משפחות ומכרים להוסיף מידע לאתר, בעיקר לצורך הסיפור שמאחורי הסיפור (כל החומרים שי...

מאחורי הקלעים - מקבלי עזרה מאתר הגבורה

מאחורי הקלעים - מקבלי עזרה מאתר הגבורה. מטרת דף זה להביא מידע על מעורבותו של אתר הגבורה בפרויקטים שונים לטובת החברה. מרבית המידע מוצג דרך קבע באתר הגבורה הפתוח לכל אדם. הרשימה מתייחסת לפרויקטים ספציפיים בהם התבקש סיוע מוגדר מעורך האתר.

אתר הגבורה - תודות

אתר הגבורה מודה לכל האנשים והגופים אשר העשירו אותו במידע על מקבלי צל"שים ועיטורים. רשימת הגופים והאנשים מפורטת למטה.

אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2011

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמ...

אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, מאי 2010

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמ...

אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, נובמבר 2009

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמ...

סטטיסטיקות שימוש אתר הגבורה - ספטמבר 2009

סטטיסטיקות שימוש אתר הגבורה - ספטמבר 2009

סטטיסטיקות שימוש אתר הגבורה - דצמבר 2008

סטטיסטיקות שימוש אתר הגבורה - דצמבר 2008

סטטיסטיקות שימוש אתר הגבורה - נובמבר 2008

סטטיסטיקות שימוש אתר הגבורה - נובמבר 2008

צל"ש במורג

אתר הגבורה, במחנה 9.9.05

סיפור צל"ש האלוף של שלומי גווילי בשנת 2005 על פעילותו בעת נפילת פצמ"ר במורג


1 | 2 | next »