אתר הגבורה - מבוא והגדרות

עפר דרורי
אתר הגבורה - מבוא והגדרות - חטיבת כרמלי - מלחמת יום הכיפורים - חטיבת גולני - מלחמות ישראל - צל"ש מח"ט - צל"ש מ. אוגדה - צל"ש מפקד אוגדה - צל"ש אלוף - צל"ש הרמטכ"ל - עיטור המופת - עיטור העוז - עיטור הגבורה - עיטורים - צל"שים - אתר הגבורה - צלשים


אתר הגבורה מביא את סיפורם של חיילי צה"ל מקבלי צל"שים ועיטורים מקום המדינה ועד היום. המידע באתר הגבורה מבוסס על מחקר מתמשך שאני עורך בשנים האחרונות. האתר מאפשר לבני משפחות ומכרים להוסיף מידע לאתר, בעיקר לצורך הסיפור שמאחורי הסיפור (כל החומרים שיוכנסו לאתר בדרך זו יהיו צפויים לעריכה). ___ עפר דרורי - יוזם המחקר ומנהל אתר הגבורה, מארס 2007.על אודות אתר הגבורה

כל החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים. החומרים אושרו לפרסום ע"י מחבריהם לאתר זה בלבד. אין להעתיק מן האתר כתבות או תמונות או כל חומר אחר. ניתן לבצע קישור לאתר (לינק) ללא כל אישור. יש לציין את מקור ההפנייה - "אתר הגבורה". שימוש במידע המוצג באתר הגבורה מעבר לעיון ולמידה אישיים מחייב אישור ובכתב של עורך האתר עפר דרורי.

באתר תמונות רבות ועשיתי כל מאמץ לציין את מקורם במידה וידעתי. אם יש מי שרואה בתמונה באתר הגבורה שהיא שלו, אבקש לשלוח לי פרטים בצרוף קישור לדף בו היא מופיעה כדי שאוכל לציין את מקור התמונה, תודהתולדות המאבק להקמתה ולקיומה של מדינת ישראל שזורים במעשי גבורה מופלאים. גילויי גבורה אלה, שורשיהם נעוצים בין דפי התנ"ך, בקרבות המכבים, במלחמות היהודים ברומאים, במרד הגטאות ובמאבק המחתרות בתקופה שקדמה להקמת המדינה (מתוך הכריכה ל-"בעוז רוחם", 1998).


בטקס שנערך ב-17 ביולי 1949 הוענק לראשונה "אות גיבור ישראל" ל-12 לוחמים, כמניין שבטי ישראל, בעבור הצטיינותם יוצאת הדופן בשדה הקרב. לימים הונהגה בצה"ל הענקת ציונים לשבח (צל"שים), מטעם הרמטכ"ל, האלופים, מפקדי האוגדות והחטיבות.

חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל שנחקק בכנסת בינואר 1970, קבע את שלושת העיטורים הגבוהים ביותר עבור גילויי אומץ וגבורה במהלך לחימה ופעילויות מבצעיות, והם: עיטור הגבורה, עיטור העוז ועיטור המופת, אשר הוענקו לצד הצל"שים. בעקבות חוק העיטורים הוסבו עיטורי "אות גיבור ישראל" והצל"שים השונים שקדמו לחוק לעיטורים שונים עפ"י הוראות החוק.
אתר הגבורה מוקדש לסיפורם של גיבורי ישראל מאז קום המדינה.

המידע באתר הגבורה מבוסס על מחקר מתמשך שאני עורך ובמסגרתו אני עושה מאמצים רבים באיתור צל"שים נשכחים, צל"שים לא ידועים או צל"שים שפורסמו רק בראשי תיבות של מבצעיהם. כל פעילות החשיפה נעשית בשיתוף פעולה של הצנזורה.

מקור מידע נוסף וחשוב לחלק קטן מנוסח עיטורי צה"ל וצל"ש הרמטכ"ל שבאתר הגבורה היה אתר בעוז רוחם של צה"ל שנסגר בינתיים.
תודה לעיתון "במחנה" שהעמיד לרשותי חומרים על גיבורי ישראל שהתפרסמו במדור "צומת גיבור". תודה לכל הגופים והבודדים שמסייעים לי באיתור מידע רלוונטי למחקר ולאתר, פירוט מלא קיים בדף התודות.

לצד תיעוד הגבורה של חיילי צה"ל עלה הצורך לתעד גם את גבורתם של אזרחים שביצעו מעשה גבורה בארועים בטחוניים אשר בגינם צויינו לשבח ע"י גורמים אזרחיים כמו ממשלת ישראל, שרים וכדומה.
הכנסת המידע על צל"שים אזרחיים החלה בחודש יולי 2011.

לצדם של לוחמי צה"ל נמצאים בארועים שונים גם לוחמי משמר הגבול (מג"ב). עלה הצורך לתעד גם את גבורתם אשר בגינם צויינו וזכו לעיטורים של משטרת ישראל אליה הם כפופים (עיטורי המופת של המשטרה, עיטורי האומץ של המשטרה ועוד). הכנסת המידע על עיטורי משטרת ישראל ללוחמי מג"ב החלה בחודש דצמבר 2011.

בעקבות פניה שהיתה אלי החלטתי להרחיב את תכולת האתר ולתעד גם תעודות ההוקרה שניתנו ללוחמי צה"ל, במיוחד נגע הדבר לליבי בעקבות המצב שנוצר בו הצבא אינו מוכן לדון עניינית במעשי גבורה שנעשו בעבר אלא רק בסמיכות לארועים. תעודות הוקרה ניתנות ע"י הצבא גם כתחליף לציון לשבח ולכן מצאתי לנכון לתעד גם אותם. התחלתי בתיעוד תעודות הוקרה באפריל 2012.

לאחר פניות רבות בעיקר משוטרים החלטתי להוסיף גם עיטורי השוטרים (מעבר לעיטורי מג"ב שהיו כבר באתר) מכמה סיבות. האחת רבים מהשוטרים קיבלו צל"שים ועיטורים בגין פעילות ביטחונית מול מחבלים הדומה מאוד לפעילות אנשי מג"ב. שנית נוצרה הפרדה מלאכותית מעט בין אנשי מג"ב ושוטרים כחולים שהשתתפו באותו אירוע. התחלתי לתעד את עיטורי שוטרי משטרת ישראל ב-15 בספטמבר 2017, המשימה הושלמה באוגוסט 2018.

לאור הרצון שלי לכלול באתר את כל מקבלי העיטורים והצלש"ים שניתנו לכוחות הבטחון השונים הוספתי את כלל עיטורי שרות בתי הסוהר (שב"ס) שניתנו. המשימה בוצעה בדצמבר 2018 ומתקיים מחקר נוסף לאיתור עיטורים כאלה מהעבר הרחוק.

בעקבות שינוי חוק כבאות והצלה הוספתי כניסה לעיטורי נציבות כבאות והצלה בספטמבר 2021.

האתר מאפשר לבני משפחות ומכרים להוסיף מידע לאתר, בעיקר לצורך הסיפור שמאחורי הסיפור (כל החומרים שיוכנסו לאתר בדרך זו יהיו צפויים לעריכה).

___
עפר דרורי - יוזם המחקר מייסד אתר הגבורה ומנהלו
offerd@gmail.com
מארס 2007

_____________________________________________________________________

אתר הגבורה מחולק לשני מימדים: התקופה שבה התבצע מעשה הגבורה וסוג העיטור או הצל"ש.

התקופות הקיימות באתר הגבורה הן:

מלחמת העצמאות
  - 30 בנובמבר 1947 עד 17 ביולי 1949
בין מלחמת העצמאות לקדש  - 18 ביולי 1949 עד 28 באוקטובר 1956
מבצע קדש  - 29 באוקטובר 1956 עד 5 בנובמבר 1956
בין קדש לששת הימים  - 6 בנובמבר 1956 עד 4 ביוני 1967
מלחמת ששת הימים  - 5 ביוני 1967 עד 12 ביוני 1967
בין ששת הימים להתשה  - 13 ביוני 1967 עד 7 במארס 1969
מלחמת ההתשה  - 8 במארס 1969 עד 7 באוגוסט 1970
בין ההתשה ליום הכיפורים  - 8 באוגוסט 1970 עד 5 באוקטובר 1973
מלחמת יום הכיפורים  - 6 באוקטובר 1973 עד 24 באוקטובר 1973
בין יום הכיפורים לשלום הגליל  - 25 באוקטובר 1973 עד 5 ביוני 1982
מלחמת שלום הגליל  - 6 ביוני 1982 עד 29 בספטמבר 1982

המערכה ברצועת הביטחון בלבנון - 30 בספטמבר 1982 עד 24 במאי 2000 (רק לכוחות ששהו בלבנון)
בין שלום הגליל לאינתיפאדה  - 30 בספטמבר 1982 עד 8 בדצמבר 1987 / לכל כוחות צה"ל להוציא מי שהוגדר כזכאי לאות המערכה ברצועת הביטחון בלבנון
תקופת האינתיפאדה  - 9 בדצמבר 1987 עד 11 ביולי 2006 (תקופה זו כוללת את האינתיפאדה הראשונה והשנייה - בעתיד יופרדו תקופות אלה כאשר יוגדרו כשתי מלחמות כפי שהמציאות מחייבת או לפחות התקופה תוגדר כמלחמה) / יעודכן לאחר כניסת האות של המערכה ברצועת הביטחון בלבנון
מלחמת לבנון השנייה  - 12 ביולי 2006 עד 14 באוגוסט 2006
בין מלחמת לבנון השנייה למבצע צוק איתן - 15 באוגוסט 2007 עד 6 ביולי 2014

מבצע צוק איתן - 7 ביולי 2014 - 26 באוגוסט 2014

מאז מבצע צוק איתן - 27 באוגוסט 2014

בכל הקשור לגבורה אזרחית/ביטחונית חלקתי את התקופות לפי עשורים לקיום המדינה:
העשור הראשון 1948 - 1959

העשור השני 1960 - 1969

העשור השלישי 1970 - 1979

העשור הרביעי 1980 - 1989

העשור החמישי 1990 - 1999

העשור השישי 2000 - 2009

העשור השביעי 2010 - 2019

העשור השמיני 2020 - 2029

_______________________________________________________________________

סוגי העיטורים הצבאיים הקיימים באתר:
עיטור הגבורה
עיטור העוז
עיטור המופת
צל"ש הרמטכ"ל
צל"ש האלוף
צל"ש מפקד אוגדה
צל"ש מח"ט
צל"ש יחידתי
___
אות הערכה מטעם הרמטכ"ל
אות הוקרה מטעם האלוף
___

תעודת הערכה של הרמטכ"ל

תעודת הערכה של אלוף
תעודת הערכה של מאו"ג
תעודת הערכה של מח"ט

מצטיין הנשיא (כיסוי מלא: 1961 - 1978, 2010, 2015 עד 2021, 2023 )

מצטיין הרמטכ"ל (כיסוי מלא: קצינים 2015,

מצטיין אלוף

מצטיין מפקד אוגדה

תעודת הערכה של נשיא המדינה

נס הקוממיות ליישובים שלחמו במלחמת העצמאות (עפ"י קריטריונים שנקבעו)

סוגי עיטורים אזרחיים:
עיטור הגבורה של משטרת ישראל
עיטור האומץ של משטרת ישראל
עיטור המופת של משטרת ישראל ושל שב"ס
צל"ש מפכ"ל

תעודת הערכה מפכ"ל

צל"ש נציב כבאות והצלה

תעודת הערכה נציב כיבוי והצלה

עיטור האומץ של ממשלת ישראל (בחתימת השר הרלוונטי)
עיטור המופת של ממשלת ישראל (בחתימת השר הרלוונטי)

עיטורים משטרתיים לאזרחים

תעודות הוקרה מטעם כנסת ישראל לגיבורי המרד בגטו ורשה

תעודות "אות המציל היהודי" מטעם ארגון בני ברית העולמי והוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה (הושלמה הכנסתם לאתר הגבורה ביוני 2022)


סוגי עיטורים ביטחוניים:
צל"ש ראש המוסד

מצטיין נשיא המדינה לאנשי המוסד

מצטיין ראש המוסד

____________________________________________________________________________

עדכון לגבי תכולה
אות הערכה מטעם הרמטכ"ל הוסף לאתר ב 11 במאי 2011

הכנסתי מידע על צל"שים אזרחיים החלה בחודש יולי 2011

עיטור האומץ של ממשלת ישראל (בחתימת השר הרלוונטי) - הוסף לאתר ב 5 ביולי 2011
עיטור המופת של ממשלת ישראל (בחתימת השר הרלוונטי) - הוסף לאתר ב 5 ביולי 2011

הכנסתי עיטורי משטרת ישראל לחיילי מג"ב החלה בחודש דצמבר 2011

עיטור האומץ של משטרת ישראל - הוסף לאתר ב 6 בדצמבר 2011

עיטור המופת של משטרת ישראל - הוסף לאתר ב 6 בדצמבר 2011

צל"ש מפכ"ל - הוסף לאתר ב 6 בדצמבר 2011

הכנסתי תיעוד על תעודות הוקרה שקבלו חיילי צה"ל החלה בחודש אפריל 2012

תעודת הערכה של אלוף - הוסף לאתר ב 4 באפריל 2012

אות הוקרה מטעם האלוף הוסף לאתר ב 14 במאי 2012

הכנסתי תיעוד על צל"שים ביטחוניים החלה בחודש נובמבר 2012

צל"ש ראש המוסד - הוסף לאתר ב 27 בנובמבר 2012

הכנסתי תיעוד על חיילים מצטיינים (לסוגיהם השונים) החל ב 30 ביולי 2013.

הכנסתי תיעוד על יחידות שזכו לתעודת הערכה של נשיא המדינה החל בחודש אוגוסט 2013.

תעודת הערכה של נשיא המדינה הוספה לאתר ב 10 באוגוסט 2013.

מצטיין הנשיא - הוסף לאתר ב 10 באוגוסט 2013

תעודת הערכה מפכ"ל נוספה לאתר ב 9 בדצמבר 2013

הכנסתי תיעוד על אנשי מוסד שזכו לתעודת מצטיין הנשיא החל בחודש דצמבר 2013.

הוספתי תיעוד על אזרחים מקבלי עיטורים משטריים בגין פעילות ביטחונית, יולי 2014.

הוספתי תעוד על עובדי מערכת הבטחון שהצטיינו בשרות, ספטמבר 2014.

מצטיין ראש המוסד - הוסף לאתר ב 15 בספטמבר 2014

צל"ש המג"ד - הוסף תחת תעודות הערכה ב-3 במאי 2017. בעבר נהגו מפקדי גדודים במקרים חריגים לתת צל"שים. צל"שים אלו לא הוכרו בפקודות מטכ"ל אבל מאידך ניתנו על פעולה קרבית חריגה. מצאתי לנכון לתת גם להם מקום תחת תעודות הערכה ולאפיין אותם כ-"תעודת הערכה / צל"ש מג"ד"

תעודות הוקרה מטעם כנסת ישראל לגיבורי מרד גטו ורשה נוספו לאתר ב- 24 ביולי 2017

הוספתי את עיטורי משטרת ישראל לשוטרים כחולים (לא רק מג"ב) החל מ-15 בספטמבר 2017. ההתחלה היתה תיעוד כלל העיטורים והצל"שים לשנת 2016 ובהמשך הכנסה של כלל עיטורי המשטרה הכחולה.

הושלמה משימת הכנסת כלל עיטורי משטרת ישראל למשטרה הכחולה - אוגוסט 2018.

הוספתי את עיטורי שב"ס לאתר, דצמבר 2018.

לאור כך באתר הגבורה כלל העיטורי והצל"שים של צה"ל, משטרת ישראל (כולל מג"ב), שב"ס, עיטורים משטרתיים לאזרחים וכן עיטורים לכוחות הביטחון (שפורסמו) שב"כ ומוסד.

בנוסף תעודות הצטיינות והערכה לגופים אלו אבל להם אין כיסוי מלא.

התחלתי בהוספת מקבלי האותות של יהודים מצילי יהודים, מאי 2021. השלמתי את כל תעודות העבר ביוני 2022.

הוספתי עיטורים של כבאות והצלה בעקבות שינוי חוק כבאות והצלה, ספטמבר 2021

נס הקוממיות ליישובים שלחמו במלחמת העצמאות, הוספתי בחודשים יוני ויולי 2022

במסגרת תעודות הערכה של האלוף התחלתי בתיעוד כלל "הנמ"רים" קציני מילואים של צה"ל (ברוב המקרים חי"ר או שריון) שהתנדבו לשרת בתעלת סואץ בקוו המעוזים במלחמת ההתשה כמפקדים לתקופה של חודש עד שלושה חודשים, ביולי 2022.


_______________________________________________________________________


כל החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים. החומרים אושרו לפרסום ע"י מחבריהם לאתר זה בלבד. אין להעתיק מן האתר כתבות או תמונות או כל חומר אחר. ניתן לבצע קישור לאתר (לינק) ללא כל אישור. יש לציין את מקור ההפנייה - "אתר הגבורה". שימוש במידע המוצג באתר הגבורה מעבר לעיון ולמידה אישיים מחייב אישור ובכתב של עורך האתר עפר דרורי.

האתר מרכז עבודת מחקר מתמשכת ונמצא בתהליך איסוף חומרים חדשים ולכן מטבע הדברים אינו כולל את סיפורם של כלל מקבלי העיטורים. אני תקווה שבסיוע הקוראים אוכל לצבור חומרים רבים ככל האפשר על מנת להגיע לכיסוי מלא של סיפורי הצל"שים והעיטורים מקום המדינה ועד היום.