אתר הגבורה - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2011

עפר דרורי
אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2011 - עיטורים - צל"שים - אתר הגבורה


מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמאלי על כאלף תשע מאות ושבעים צל"שים ועיטורים וכן למעלה מתשע מאות סיפורי גבורה של מקבלי צל"שים ועיטורים. המידע הפורמאלי כולל את שם מקבל הצל"ש , סיפור מעשה הצל"ש, תמונת בעל הצל"ש / עיטור, התקופה שאליה מתייחס מעשה הגבורה וסוג הצל"ש / עיטור. מרבית סיפורי הגבורה הם כתבות עיתונאיות שפורסמו במהלך השנים כמו מעיתון "במחנה" עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד וכן הקלטות קול מתוכניות רדיו, טלוויזיה ואירועים הקשורים לתחום. מאז הדו"ח האחרון בינואר 2011 הורחבה תכולת האתר והוא כולל מעתה לא רק צל"שים ועיטורים של חיילי צה"ל אלא גם אותות הערכה מטעם הרמטכ"ל ולאחרונה התחלתי במחקר לאיתור צל"שים ועיטורים של גבורה אזרחית שניתנו ע"י גורמים רשמיים לאזרחים על מעשה גבורה בנסיבות ביטחוניות.אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, יולי 2011

עפר דרורי [1]

offerd@gmail.com

מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מידע פורמאלי על כאלף תשע מאות ושבעים צל"שים ועיטורים וכן למעלה מתשע מאות סיפורי גבורה של מקבלי צל"שים ועיטורים. המידע הפורמאלי כולל את שם מקבל הצל"ש[i], סיפור מעשה הצל"ש, תמונת בעל הצל"ש[ii] / עיטור, התקופה שאליה מתייחס מעשה הגבורה וסוג הצל"ש[iii] / עיטור. מרבית סיפורי הגבורה הם כתבות עיתונאיות שפורסמו במהלך השנים כמו מעיתון "במחנה" עיתון "ידיעות אחרונות" ועוד וכן הקלטות קול מתוכניות רדיו, טלוויזיה ואירועים הקשורים לתחום.[iv]

מאז הדו"ח האחרון בינואר 2011 הורחבה תכולת האתר והוא כולל מעתה לא רק צל"שים ועיטורים של חיילי צה"ל אלא גם אותות הערכה מטעם הרמטכ"ל ולאחרונה התחלתי במחקר לאיתור צל"שים ועיטורים של גבורה אזרחית שניתנו ע"י גורמים רשמיים לאזרחים על מעשה גבורה בנסיבות ביטחוניות.

מאז הדו"ח הקודם לפני חצי שנה איתרתי 150 צל"שים נוספים וכן אי בהירות בפרטי 27 צל"שים שהיו בבירור נפתרה וגם הם צורפו למאגר.

המחקר ואתר הגבורה המביא את ממצאיו מוקדשים לסיפורם של גיבורי ישראל מקום המדינה ועד היום ולשימור מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל.

 

להלן פירוט הצל"שים והעיטורים שאותרו עד היום (יולי 2011) באתר הגבורה

תקופה

טווח תאריכים

מספר צל"שים ועיטורים

שינוי מדו"ח קודם

מלחמת השחרור

30.11.1947 - 17.7.1949

12

-

בין עצמאות לקדש

18.7.1949 - 28.10.1956

61

+3

מבצע קדש

29.10.1956 - 5.11.1956

76

+8

בין קדש לששת הימים

6.11.1956 - 4.6.1967

242

+10

מלחמת ששת הימים

5.6.1967 - 12.6.1967

264

+1

בין ששת הימים להתשה

13.6.1967 - 7.3.1969

57

+4

מלחמת ההתשה

8.3.1969 - 7.8.1970

57

+2

בין ההתשה ליום כיפור

8.8.1970 - 5.10.1973

25

-

מלחמת יום הכיפורים

6.10.1973 - 24.10.1973

557

+11

בין יום כיפור לשל"ג

25.10.1973 - 5.6.1982

60

+8

מלחמת שלום הגליל

6.6.1982 - 31.8.1982

77

+3

בין של"ג לאינתיפאדה

1.9.1982 - 8.12.1987

19

+3

האינתיפאדה[v]

9.12.1987 - 11.7.2006

224

+68

מלחמת לבנון השנייה

12.7.2006 - 14.8.2006

150

+15

מאז מלחמת לבנון השנייה

15.8.2007 -

35

+5

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

בכל התקופות

6

+6

צל"שים ממלחמת השחרור

בנוסף ל-12 עיטורי הגבורה

31

-

צל"שים ועיטורים יחידתיים

בכל התקופות

-

(61) שובצו עפ"י דרגת הצל"ש

צל"שים בבירור

בכל התקופות

11

-27

צל"שים אזרחיים

בכל התקופות

3

+3

סה"כ

 

2028

 

 

בסיום מלחמת השחרור חולקו 12 עיטורי "גיבור ישראל" שהומרו בשנת 1973 ל-"עיטור הגבורה".  במלחמת העצמאות קיימות עדויות על כך שמפקדים בשטח ביניהם מג"דים ומח"טים החליטו להעניק צל"שים לחיילים במהלך הקרבות. מעמדם החוקי של צל"שים אלה אינו ברור די צורכו. להערכתי צל"שים אלה הם צל"שים לכל עניין ודבר היות וניתנו ע"י מפקדים במהלך הקרבות מתוך הכרה שזהו חלק מתפקידם. באותה העת טרם פורסמו הנחיות רשמיות בעניין הענקת צל"שים ומרבית המפקדים המעניקים התבססו על נוהג קיים בצבאות אחרים בעולם. יש לציין שחלק ניכר מהמפקדים המעניקים שירתו בצבאות אחרים טרם גיוסם לצה"ל והביאו אתם נהלים ונוהגים קיימים בצבאות זרים. יש לזכור שלאחר מלחמת העצמאות הומלצו ע"י הוועדה שמונתה לעניין למעלה מאלף צל"שים אבל בהחלטה של בן גוריון נאלצו חברי הוועדה להמליץ רק על 12 גיבורים "כמניין שבטי ישראל". בנושא זה ראה מאמרי: "שנים עשר גיבורי ישראל – לא היו לבדם" - http://www.global-report.com/drori/?l=he&a=342493. עד היום איתרתי 31 מקרים בהם ניתן צל"ש במלחמת העצמאות ע"י מפקדים במהלך הלחימה ואני משוכנע שהיקף מקבלי הצל"שים במלחמת השחרור גדול בעשרת מונים ממספר זה.

 

 

 

להלן סיכום מספרי צל"שים ועיטורים באתר הגבורה

סוג העיטור / צל"ש

מספר צל"שים / עיטורים שהוענקו [vi]

עיטור הגבורה

40

עיטור העוז

215

עיטור המופת

602

צל"ש הרמטכ"ל

211

צל"ש אלוף

464

צל"ש מפקד אוגדה

141

צל"ש מפקד חטיבה

130

צל"ש יחידתי

60

אות הערכה מטעם הרמטכ"ל

6

צל"שים אזרחיים

3

שימושים באתר

אתר הגבורה משמש גופים רבים ופרטים לקבלת מידע על בעלי צל"שים ועיטורים מתקופות שונות. לעתים קרובות אני מקבל דוא"ל או טלפון מגורם הרוצה להיעזר באתר למטרות שונות. החל ממפקדים בצבא המחפשים מידע לצורך שיחה שבועית, יחידות צבאיות המתכננות ערבי יחידה שהנושא המרכזי בהם הוא מורשת וכלה בגופים צבאיים המבצעים מחקרים שונים לצורך שימור מורשת היחידה בחייל מסוים או בחטיבה מסוימת.

לצד גורמי הצבא האתר משמש ככלי עזר לגורמי התקשורת השונים בעת ביצוע תוכניות מורשת ותיעוד שונות כמו יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות ועוד. אתר הגבורה סייע לכנסת, לארגון יד לבנים, עירית תל אביב, רדיו חיפה, הוצאות לאור של ספרים, היחידה להנצחת החייל, מעריב, משרד הביטחון ועוד ועוד. בנוסף לפניות הרשמיות נצפים באתר כחמישים אלף דפי מידע מדי חודש.

מיום הקמת האתר נספרו 270 אלף כניסות ונצפו כמיליון וחצי דפי מידע (צל"שים ו/או כתבות)

תוכניות לעתיד

1.      איתור צל"שים נוספים מתקופת מלחמת השחרור.

2.      איתור נוסף של צל"שים שניתנו ע"י אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט בעבר.

3.      השלמת תמונות של כלל בעלי הצל"שים והעיטורים.

4.      השלמת טקסט הצל"ש הרשמי עפ"י תעודות הצל"ש.

5.      חשיפת שמם (באישור הצנזורה) של בעלי צל"שים ועיטורים שנחשפו רק בראשי תיבות ובמקרים רבים החיסיון אינו רלוונטי היום.[vii]

6.      איתור סיפורי גבורה נוספים מפי עדים או מפי בעלי הצל"שים עצמם כרקע להבנת סיפור הצל"ש.

7.      איתור מומלצי וועדת הצל"שים במלחמת השחרור לצל"ש.

8.      הנחלת מורשת הקרב והגבורה של חיילי צה"ל באמצעים נוספים מחוץ לאתר הגבורה במסגרת תוכניות חינוכיות, ימי זיכרון, תוכניות רדיו וטלוויזיה ועוד.[1] מייסד ועורך אתר הגבורה – www.gvura.org[i] בחלק מועט מהמקרים, שם מקבל הצל"ש מופיע בראשי תיבות הנובעים מהחלטת בטחון שדה של צה"ל.

[ii] בחלק מן המקרים לא הצלחתי לאתר תמונה ואני שמח לכל עזרה בנושא

[iii] במקרים מועטים לא הצלחתי לאתר את סוג הצל"ש

[iv] באתר הגבורה פירוט מלא של מקורות המידע ותודה לגורמים השונים שתרמו חומרים לטובת האתר

[v] לצערי תקופה זו טרם הוכרזה כמלחמה באופן רשמי. נהוג לחלק תקופה זו לשתי תקופות משנה. האינתיפאדה הראשונה מ-9.12.1987 ועד 20.8.1993 מועד חתימת הסכמי אוסלו. האינתיפאדה השנייה (אירועי גאות ושפל) התחילה ב-28.9.2000 כאשר סיומה אינו ברור. לצורך המחקר החלטתי שסוף תקופת האינתיפאדה תהיה ערב פרוץ מלחמת לבנון השנייה, כלומר 11.7.2006.

[vi] בכפוף לבירורים שונים וכן יש לזכור שצל"שים יחידתיים הוענקו ע"י הדרגים השונים

[vii] זו הזדמנות טובה להודות לצנזורה הצבאית אשר אישרה לי פרסום שמות של בעלי צל"שים רבים שבמועד הענקת הצל"ש היה חסוי ועתה לאחר שנים רבות אין צורך בהשארת חיסיון השם.הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה