על אודות אתר הגבורה

תרומה לעמותה "המרכז למורשת הגבורה"

שמי עפר דרורי ואני חוקר את מערכות ישראל בהיבט של גבורה כבר שני עשורים. כתבתי מספר ספרים בנושא ועבודת דוקטורט על גיבורי מלחמת העצמאות. בשנת 2007 הקמתי את אתר הגבורה מתוך מטרה לחלוק את המידע שאני חוקר ואוסף עם כלל הציבור ולהביא ידע שהיה בידי מעטים ...

אתר הגבורה - מבוא והגדרות

אתר הגבורה מביא את סיפורם של חיילי צה"ל מקבלי צל"שים ועיטורים מקום המדינה ועד היום. המידע באתר הגבורה מבוסס על מחקר מתמשך שאני עורך בשנים האחרונות. האתר מאפשר לבני משפחות ומכרים להוסיף מידע לאתר, בעיקר לצורך הסיפור שמאחורי הסיפור (כל החומרים שי...


אתר הגבורה - כתבו עליו...

מה שקוראים או גורמים אחרים כתבו על אתר הגבורה...

מאחורי הקלעים - מקבלי עזרה מאתר הגבורה

מאחורי הקלעים - מקבלי עזרה מאתר הגבורה. מטרת דף זה להביא מידע על מעורבותו של אתר הגבורה בפרויקטים שונים לטובת החברה. מרבית המידע מוצג דרך קבע באתר הגבורה הפתוח לכל אדם. הרשימה מתייחסת לפרויקטים ספציפיים בהם התבקש סיוע מוגדר מעורך האתר.


שמירת זכויות

עפר דרורי
כל הזכויות שמורות

המידע המוצג באתר הגבורה הוא פרי מחקר של שנים של מייסד האתר ומנהלו ומטרתו שימור המורשת של גיבורי ישראל. © שימוש במידע המוצג באתר הגבורה מעבר לעיון ולמידה אישיים מחייב אישור בכתב של עפר דרורי, חל איסור מוחלט להעתיק חומרים מהאתר או להעביר חומרים ...

אתר הגבורה - תודות

אתר הגבורה מודה לכל האנשים והגופים אשר העשירו אותו במידע על מקבלי צל"שים ועיטורים. רשימת הגופים והאנשים מפורטת למטה.


הרצאות מורשת בנושאים: מחקר הצל"שים והעיטורים ואתר הגבורה, קרב סן סימון

גופים המעונינים בהרצאה על מחקר הצל"שים והעיטורים שאני מקיים ועל אתר הגבורה כמו גם על קרב סן סימון בירושלים מוזמנים לפנות לכתובת gvurateam@gmail.com. ההרצאות רק בירושלים ! יש לציין את תאריך ההרצאה המבוקש, את מיקום ההרצאה (באחריות מבקש ההרצאה לדאוג...

אתר הגבורה - רשימה שמית של מקבלי אות המציל היהודי

אתר הגבורה - רשימה שמית של מקבלי אות המציל היהודי


אתר הגבורה - סטטיסטיקות

עפר דרורי Google Analytic
אתר הגבורה - סטטיסטיקות

מצורפות סטטיסטיקות הפעלה מפורטות מאתר הגבורה. הסטטיסטיקות ברמה חודשית החל מחודש יוני 2007 ומבוססות על מידע מ- Google Analytic.

נס הקוממיות

אתר הגבורה: יישובים מקבלי "נס הקוממיות" במלחמת העצמאות


כתבו על אתר הגבורה, קטעי פרסומים בתקשורת

כתבו על אתר הגבורה, קטעי פרסומים בתקשורת

אתר הגבורה, מקבלי עיטורים מנציבות כבאות והצלה

אתר הגבורה, מקבלי עיטורים מנציבות כבאות והצלה


אתר הגבורה - פירוט צל"שים ועיטורים לפי תקופות ולפי סוג הצל"ש

במסמך זה מפורטים מספרי הצל"שים והעיטורים שחולקו במלחמות השונות. פירוט העיטורים והצל"שים עצמם באתר הגבורה. ניתן לראות את הצלשים בחתך של מלחמה או בחתך של סוג עיטור או צל"ש.

אתר הגבורה, מקבלי עיטורים משרות בתי הסוהר

אתר הגבורה, מקבלי עיטורים משרות בתי הסוהר


אתר הגבורה - צה"ל: רשימה שמית של מקבלי עיטורים וצל"שים

אתר הגבורה - צה"ל: רשימה שמית ממויינת על פי שם משפחה של מקבלי העיטורים והצל"שים באתר הגבורה. אני מבקש בכל לשון של בקשה לא להעתיק את הרשימה לאתר אחר או להפיצה. ניתן להפיץ קישור לכתבה. השקעתי ביצירת הרשימה הזו למעלה מעשר שנים והעתקה שלה פוגעת. תוד...

אתר הגבורה - מערכת הביטחון, רשימה שמית של מקבלי תעודות הצטיינות

אתר הגבורה - מערכת הביטחון, רשימה שמית של מקבלי תעודות הערכה ומצטיינים. הרשימה ממויינת לפי שם משפחה


אתר הגבורה - משטרה: רשימה שמית של לוחמי מג"ב, שוטרים ואזרחים מקבלי עיטורי משטרה ותעודות הערכה

אתר הגבורה - משטרה: רשימה שמית של לוחמי מג"ב, שוטרים ואזרחים מקבלי עיטורי משטרה (אירועים בטחוניים). הרשימה ממויינת לפי שם משפחה.

בקשה למרצים מקבלי עיטורים/צל"שים/לוחמים

מפורטת בקשה למרצים מקבלי עיטורים / צל"שים / לוחמים לטובת הרצאות עתידיות והכל לשם בניית מאגר מרצים בנושאי גבורה ובטחון.


מצטיין הנשיא

אתר הגבורה - צה"ל: רשימה שמית של מקבלי תעודות הערכה ומצטיינים. הרשימה ממויינת לפי שם משפחה. בגלל היקף הפעילות באתר לא כל מי שקיבל תעודת הערכה או תעודת הצטיינות נמצא באתר. אשמח להשלים את החוסר בעזרתכם. אם קיבלת תעודת הערכה או תעודת הצטיינות רשמית...

הצטרפות לרשימת התפוצה של אתר הגבורה ועדכונים נוספים

הנחיות להצטרפות לרשימת התפוצה של אתר הגבורה