אתר הגבורה - סטטיסטיקות

עפר דרורי Google Analytic
אתר הגבורה - סטטיסטיקות - סטטיסטיקה אתר הגבורה - שימוש באתר הגבורה


מצורפות סטטיסטיקות הפעלה מפורטות מאתר הגבורה. הסטטיסטיקות ברמה חודשית החל מחודש יוני 2007 ומבוססות על מידע מ- Google Analytic.בשנת 2007 (הקמת האתר מאי 2007) היו 17 אלף כניסות לאתר וניצפו כ- 130 אלף דפים
בשנת 2008 היו 61 אלף כניסות לאתר וניצפו 296 אלף דפים
בשנת 2009 היו 43 אלף כניסות לאתר וניצפו 262 אלף דפים מ- 88 מדינות (כל זה אף שהאתר בשנה זו לא הופיע בגוגל בגלל תקלה חמורה באינדקס של המנוע)
בשנת 2010 היו כ-70 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-410 אלף דפים מ-111 מדינות
בשנת 2011 היו כ-143 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-681 אלף דפים מ-121 מדינות
בשנת 2012 היו כ-187 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-674 אלף דפים מ-128 מדינות
בשנת 2013 (אפריל עד דצמבר) היו כ-153 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-540 אלף דפים מ-124 מדינות
בשנת 2014 היו כ-200 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-665 אלף דפים
בשנת 2015 היו כ-240 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-770 אלף דפי מידע
בשנת 2016 היו כ-257 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-775 אלף דפי מידע
בשנת 2017 היו כ-380 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-722 אלף דפי מידע
בשנת 2018 היו כ-360 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-690 אלף דפי מידע
בשנת 2019 היו כ-375 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-700 אלף דפי מידע
בשנת 2020 היו  כ-365 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-692 אלף דפי מידע

בשנת 2021 היו כ-307 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-570 אלף דפי מידע

בשנת 2022 היו כ-374 אלף כניסות לאתר וניצפו כ-662 אלף דפי מידע

2022
2021
2020

1.2020  2.2020  3.2020  4.2020  5.2020  6.2020  7.2020  8.2020  9.2020  10.2020  11.2020  12.2020

2019

1.2019  2.2019  3.2019  4.2019  5.2019  6.2019  7.2019  8.2019  9.2019  10.2019  11.2019  12.2019

2018

1.2018  2.2018  3.2018  4.2018  5.2018  6.2018  7.2018  8.2018  9.2018  10.2018  11.2018  12.2018

2017

1.2017  2.2017  3.2017  4.2017  5.2017  6.2017  7.2017  8.2017  9.2017  10.2017  11.2017  12.2017

2016

1.2016  2.2016  3.2016  4.2016  5.2016  6.2016  7.2016  8.2016  9.2016  10.2016  11.2016  12.2016

2015

1.2015  2.2015  3.2015  4.2015  5.2015  6.2015  7.2015  8.2015  9.2015  10.2015  11.2015  12.2015


2014

1.2014  2.2014  3.2014  4.2014  5.2014  6.2014  7.2014  8.2014  9.2014  10.2014  11.2014  12.2014

2013
1.2013  2.2013  3.2013  4.2013  5.2013  6.2013  7.2013  8.2013  9.2013  10.2013  11.2013  12.2013

2012
1.2012  2.2012  3.2012  4.2012  5.2012  6.2012  7.2012  8.2012  9.2012  10.2012  11.2012  12.2012 

2011
1.2011  2.2011  3.2011  4.2011  5.2011  6.2011  7.2011  8.2011  9.2011  10.2011  11.2011  12.2011

2010
1.2010  2.2010  3.2010  4.2010  5.2010  6.2010  7.2010  8.2010  9.2010  10.2010  11.2010  12.2010

2009
1.2009  2.2009  3.2009  4.2009  5.2009  6.2009  7.2009  8.2009  9.2009  10.2009  11.2009  12.2009

2008
1.2008  2.2008  3.2008  4.2008  5.2008  6.2008  7.2008  8.2008  9.2008  10.2008  11.2008  12.2008

2007
1.2007  2.2007  3.2007  4.2007  5.2007 
6.2007  7.2007  8.2007  9.2007  10.2007  11.2007  12.2007