אתר הגבורה - פירוט צל"שים ועיטורים לפי תקופות ולפי סוג הצל"ש

עפר דרורי
אתר הגבורה - פירוט צל"שים ועיטורים לפי תקופות ולפי סוג הצל"ש


במסמך זה מפורטים מספרי הצל"שים והעיטורים שחולקו במלחמות השונות. פירוט העיטורים והצל"שים עצמם באתר הגבורה. ניתן לראות את הצלשים בחתך של מלחמה או בחתך של סוג עיטור או צל"ש.דף עדכונים לגבי עיטורים וצל"שים בצה"ל ובגופים נוספים והוא מעין דו"ח מצב על התקדמות המחקר שממצאיו מפורסמים דרך קבע באתר הגבורה

__________________________________________________


דוח התקדמות המחקר, ינואר 2023, 3205 עיטורים וצל"שים באתר הגבורה

דוח התקדמות המחקר, מארס 2022, 3092 עיטורים וצל"שים באתר הגבורה

דוח התקדמות המחקר, יוני 2021, 3052 עיטורים וצל"שים באתר הגבורה
דוח התקדמות המחקר, ינואר 2021. 3047 עיטורים וצל"שים
דוח התקדמות המחקר, יולי 2019. 2940 עיטורים וצל"שים
דוח התקדמות המחקר, ינואר 2019. 2940 עיטורים וצל"שים
דוח התקדמות המחקר, ינואר 2018. 2715 עיטורים וצל"שים
דוח התקדמות המחקר, ינואר 2017. 2558 עיטורים וצל"שים.
דוח התקדמות המחקר, ינואר 2016. 2514 עיטורים וצל"שים.
דוח התקדמות המחקר, ינואר 2015. 2434 עיטורים וצל"שים.

התפלגות  עיטורים וצל"שים במלחמות ישראל
(פברואר 2015)

__________________________________________

דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - ינואר 2014  סה"כ 2364 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 1.1.2014
עפר דרורי
ינואר 2014

______________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - יולי 2013  סה"כ 2341 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 1.1.2013
עפר דרורי
ינואר 2013

______________________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - ינואר 2013  סה"כ 2330 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 1.1.2013
עפר דרורי
ינואר 2013
______________________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - יולי 2012  סה"כ 2290 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 1.7.2012
עפר דרורי
יולי 2012
______________________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - ינואר 2012  סה"כ 2051 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 3.1.2012
עפר דרורי
ינואר 2012
______________________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - יולי 2011  סה"כ 2028 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 12.7.2011
עפר דרורי
יולי 2011
______________________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - ינואר 2011 סה"כ 1901 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 24.1.2011
עפר דרורי
ינואר 2011
______________________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - מאי 2010  סה"כ 1818 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 27.5.10
עפר דרורי
מאי 2010
______________________________
דו"ח התקדמות המחקר כולל מידע על היקפי צל"שים עפ"י תקופות ועפ"י סוג הצל"ש, ראה דוח התקדמות - נובמבר 2009 סה"כ 1701 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 2.11.09
עפר דרורי
נובמבר 2009
______________________________

לאחרונה התחלתי מחקר לאיתור צל"שי מח"ט שניתנו במלחמת השחרור ולא נרשמו בתודעה ההסטורית שלנו. המידע הידוע והמפורסם מתייחס ל-12 גיבורי ישראל שקיבלו את העיטור בסיום המלחמה. מסתבר שהיו מפקדי חטיבות וגדודים אשר העניקו במהלך המלחמה ציונים לשבח לחיילים שהיו זכאים להם לאור מעשיהם. להערכתי צל"שים אלה אינם נופלים במאום מצל"שים אחרים שניתנו ע"י מפקדי צה"ל בתקופות אחרות ולכן מטרת המחקר לאתר את אותם צל"שים ולתת להם את הכבוד הראוי במורשת הקרב של צה"ל.

עפר דרורי - אפריל 2008

____________________________________________

להלן סיכום מספרי העיטורים והצל"שים באתר הגבורה (נכון ל- 1.3.08 ) - בעתיד יעודכן מידע זה עפ"י התקדמות המחקר. הצל"שים והעיטורים כוללים את 3 הרמות של העיטורים, 3 רמות של צל"שים וצל"שים יחידתיים.

סה"כ 1516 עיטורים וצל"שים מקום המדינה ועד 1.3.08


מלחמת השחרור - 12 עיטורי גבורה
בין עצמאות לקדש - 47 צל"שים ועיטורים
מבצע קדש - 62
בין קדש לששת הימים - 134
מלחמת ששת הימים - 259
בין ששת הימים להתשה - 47
מלחמת ההתשה - 51 
בין ההתשה ליום כיפור - 17
מלחמת יום הכיפורים - 530
בין יום כיפור לשל"ג - 28
מלחמת שלום הגליל - 62
בין של"ג לאיתיפאדה - 3
האינתיפאדה - 77
מלחמת לבנון השנייה - 145

מאז מלחמת לבנון השנייה - 1


להלן סיכום מספרי העיטורים והצל"שים באתר הגבורה (נכון ל- 1.3.08)
עיטור גבורה - 40
עיטור עוז - 221
עיטור מופת - 596
צל"ש רמטכל - 197
צל"ש אלוף - 260
צל"ש מפקד אוגדה - 94
צל"ש מח"ט - 75
צל"ש יחידתי - 32

עפר דרורי - מרץ 2008________________________________________________________________________________

להלן סיכום מספרי העיטורים והצל"שים באתר הגבורה (נכון ל- 23.8.07 כולל מלחמת לבנון השנייה) - בעתיד יעודכן מידע זה עפ"י התקדמות המחקר. הצל"שים והעיטורים כוללים את 3 הרמות של העיטורים, 3 רמות של צל"שים וצל"שים יחידתיים.
מלחמת השחרור - 12 עיטורי גבורה
בין עצמאות לקדש - 47 צל"שים ועיטורים
מבצע קדש - 61
בין קדש לששת הימים - 83
מלחמת ששת הימים - 259
בין ששת הימים להתשה - 45
מלחמת ההתשה - 48 צל"שים ועיטורים
בין ההתשה ליום כיפור - 17
מלחמת יום הכיפורים - 517
בין יום כיפור לשל"ג - 17
מלחמת שלום הגליל - 58
בין של"ג לאיתיפאדה - 1
האינתיפאדה - 29
מלחמת לבנון השנייה - 143

להלן סיכום מספרי העיטורים והצל"שים באתר הגבורה (נכון ל- 23.8.07 כולל מלחמת לבנון השנייה)
עיטור גבורה - 40
עיטור עוז - 222
עיטור מופת - 549
צל"ש רמטכל - 169
צל"ש אלוף - 191
צל"ש מפקד אוגדה - 82
צל"ש מח"ט - 57
צל"ש יחידתי - 27

פירוט העיטורים:
מלחמת השחרור
- 12 גיבורי ישראל שהומרו ל- 12 עיטורי גבורה, כולם באתר
מבצע קדש - 28 צל"ש רמטכ"ל (הומרו לעיטור העוז והמופת) כולם באתר, 28 צל"ש אלוף - כולם באתר
מלחמת ששת הימים - 51 צל"שים של רמטכ"ל, הוסבו לעיטורי העוז - כולם באתר
מלחמת ההתשה - עד כה אותרו  48 עיטורים וצל"שים שנמצאים באתר
מלחמת יום הכיפורים - 8 עיטור גבורה, 78 עיטור העוז, 144 עיטור מופת, 86 צל"ש רמטכ"ל, 75 צל"ש אלוף, 32 צל"ש מפקד אוגדה, 25 צל"ש מח"ט - כל העיטורים והצל"שים באתר
מלחמת שלום הגליל - 56 עיטורים וצל"שים: 2 עיטורי עוז, 4 מופת, 5 צל"ש רמטכל, 21 צל"ש אלוף, 11 צל"ש מ. אוגדה, 13 מח"ט,
 כולם באתר
האינתיפאדה -
עד כה אותרו
28 עיטורים וצל"שים שנמצאים באתר
מלחמת לבנון השנייה -
6 עוז, 12 מופת, 20 צלש רמטכל (3 מתוכם יחידתיים), 49 אלוף (4 יחידתיים), 23 מ.אוגדה (1 יחידתי), 22 מח"ט - כולם באתר

עפר דרורי - אוגוסט 2007

_____________________________________________________________________________________________
נושא מספרי הצל"שים והעיטורים שצה"ל חילק שנוי במחלוקת במיוחד בכל הקשור לצל"ש אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט.
להלן מידע שפורסם בנושא, בעתיד אתייחס למספרים נוספים עפ"י ממצאי המחקר שלי באתר הגבורה.
אתר בעוז רוחם של אגף משאבי אנוש בצה"ל מתבסס על הספר "בעוז רוחם" שיצא לפני מספר שנים. עפ"י האתר להלן פירוט הצל"שים והעיטורים שחולקו מאז קום המדינה. הספר והאתר כוללים את שלושת העיטורים העליונים ואת צל"ש הרמטכ"ל בלבד.
מלחמת השחרור - 12 עיטורי גבורה
בין עצמאות לקדש - 41 עיטורים וצלשי רמטכל (2 גבורה, 23 עוז, 15 מופת, 1 רמטכל)
מבצע קדש - 28 עיטורים וצלשי רמטכל (4 גבורה, 21 עוז, 3 מופת, 0 רמטכל)
בין קדש לששת הימים - 124 עיטורים וצלשי רמטכל (1 גבורה, 20 עוז, 62 מופת, 41 רמטכל)
ששת הימים - 258 עיטורים וצלשי רמטכל (12 גבורה, 39 עוז, 207 מופת, 0 רמטכל)
בין ששת הימים ליום כיפור (כולל ההתשה) - 115 עיטורים וצלשי רמטכל (1 גבורה, 14 עוז, 97 מופת, 3 רמטכל)
יום כיפור - 399 עיטורים וצל"שי רמטכל (8 גבורה, 93 עוז, 195 מופת, 103 רמטכל)
בין כיפור לשל"ג - 15 עיטורים וצלשי רמטכל (0 גבורה, 1 עוז, 4 מופת, 10 רמטכל)
של"ג - 11 עטורים וצלשי רמטכל (0 גבורה, 2 עוז, 4 מופת, 5 רמטכל)
אחרי שלג (כולל אינתיפאדה) - 17 עיטורים וצלשי רמטכל (0 גבורה, 1 עוז, 0 מופת, 16 רמטכל)

סה"כ מקום המדינה ועד היום (7.8.07 ) - 1020 עיטורים וצל"ש רמטכל (לא כולל מלחמת לבנון השנייה)

סיכומים לפי חלוקה של עיטורים מקום המדינה ועד ל- 7.8.07 (לא כולל מלחמת לבנון השנייה):
עיטור הגבורה - 40
עיטור העוז - 214
עיטור המופת - 587
צל"ש רמטכ"ל - 179
סה"כ מקום המדינה ועד ל- 7.8.07 : 1020


_______________________________________________________________________________

18.7.08 - 1600 צל"שים ועיטורים באתר הגבורה

8.11.07 - 1500 צל"שים ועיטורים באתר

10.8.07 - כל הצלשים והעיטורים ממלחמת לבנון השנייה באתר

2.8.07 - 1150 סיפורי גבורה

22.7.07 - 1000 סיפורי גבורה

11.7.07 - 900 סיפורי גבורה

4.7.07 - 800 סיפורי גבורה

28.6.07 - 750 סיפורי גבורה

14.6.07 - 700 סיפורי גבורה

31.5.07 - 500 סיפורי גבורה

28.5.07 - 450 סיפורי גבורה

14.5.07 - 350 סיפורי גבורה

9.5.07 - 300 סיפורי גבורה

29.4.07 - 250 סיפורי גבורה

11.4.07 - 200 סיפורי גבורה

1.4.07 - 186 סיפורי גבורה

22.3.07 - 156 סיפורי גבורה

15.3.07 - 140 סיפורי גבורה

12.3.07 - 100 סיפורי גבורה