חקיקה

את המציל היהודי

על הרקע של האות ליהודים שהצילו יהודים. שילוב של ארגון בני ברית העולמי והוועד הציבורי להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה והענקת אות המציל היהודי

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012 (עד סעיף 16 בלבד)

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012 (עד סעיף 16 בלבד) סעיף 16 עוסק בנושא עיטורים וצל"שים. סעיף 16 בחוק הכבאות, מכיל את חוק העיטורים של המשטרה על הכבאים ואף קובע אילו שינויים יחולו באותו חוק לצורך העניין.נוהל בחירת מצטיינים: קצינים, נגדים וחיילים בשירות סדיר ומילואים

בהוראה זו: א. "ראש סמכות" - ראש אגף, מפקד זרוע או מפקד פיקוד בדרגת אלוף, לרבות ראש מפא"ת, מפקד המכללות, נשיא יחידת בתי הדין הצבאיים ומתאם הפעולות בשטחים (להלן: "מתפ"ש"); ב. "קצין חיל ראשי" - כהגדרתו בהפ"ע 1.0104 "קציני חיל ראשיים" ובנוסף לכך הפצ...

פקודת מטכ"ל הנוגעת לאות הוקרה מטעם האלוף

מתוך פקודת מטכ"ל 33.0807 עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה


חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, תשל"ב-1972

נוסח חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, תשל"ב-1972 כולל התיקון האחרון מ 11 לפברואר 2010

פקודת מטכ"ל בנוגע לאות הערכה מטעם הרמטכ"ל

פקודת מטכ"ל 33.0807 - עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה, מתייחסת גם לאות הערכה מטעם הרמטכ"ל ומפורטת בהוראות פיקוד עליון 3.0917


פקודת מטכ"ל 33.0807  -  עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה (אוחזרה 30.8.2010)

פקודת מטכ"ל 33.0807 - עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה (אוחזרה 30.8.2010)

הצעה לתיקון 3 לחוק העיטורים לצבא ההגנה לישראל, התשס"ו-2005

חוק העיטורים לצבא ההגנה לישראל (תיקון 2) - תש"ם-1979. ההצעה עברה קריאה ראשונה אבל הטיפול בה נעצר והיא לא הובאה לקריאה שניה ושלישית.


חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל - תיקון 1 - תשל"ה - 1975

מצורף חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל - תיקון 1 - תשל"ה - 1975

חוק העיטורים לצבא ההגנה לישראל (תיקון 2) - תש"ם-1979

נוסח חוק העיטורים לצבא ההגנה לישראל (תיקון 2) - תש"ם-1979


הצעת חוק העיטורים - דיון בקריאה שניה ושלישית

הצעת חוק העיטורים - דיון בקריאה שניה ושלישית, 20 באוקטובר 1970

הצעת חוק העיטורים - דיון בקריאה ראשונה

הצעת חוק העיטורים - דיון בקריאה ראשונה, 1 בדצמבר 1969


הצעת חוק העיטורים 1969

הצעת חוק העיטורים 1969, הוגשה בתאריך 7 ביולי 1969

הצעת חוק העיטורים 1954

הצעת חוק העיטורים 1954 שהוגשה בתאריך 9 בדצמבר 1954 ובסופו של דבר לא אושרה בקריאה שנייה (20.12.1954).


נוסח חוק העיטורים בצבא-הגנה לישראל, תש"ל-1970

מצורף נוסח חוק העיטורים שקבלה הכנסת בשנת 1970 ממנו נגזרים עיטורי צה"ל

איפה כולם?

אביתר בן-צדף
צל"ש אלוף

עלינו לפעול לשנות את סעיף 20 (תחולה) בחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל–1970 על מנת לכלול ברשימת המעוטרים את כל מי שקיבלו צל"ש ממפקדיהם אי-פעם – ממלחמת הקוממיות ועד מלחמת ששת הימים – ולא רק את מי שנכללו בהגדרה המצמצמת של הסעיף הזה.