פקודת מטכ"ל בנוגע לאות הערכה מטעם הרמטכ"ל

פקודת מטכ"ל בנוגע לאות הערכה מטעם הרמטכ"ל


פקודת מטכ"ל 33.0807 - עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה, מתייחסת גם לאות הערכה מטעם הרמטכ"ל ומפורטת בהוראות פיקוד עליון 3.0917 אות הערכה מטעם הרמטכ"ל (הוראות פיקוד עליון)  3.0917
                                                                                                   תוקף סעיפים 1 עד 10 מה- 26 דצמ' 2004

כללי
1. אות הערכה מטעם הרמטכ"ל ניתן בהתאם להחלטת ממשלה 589 (סט/35) מיום ה- 26 באפריל 1981.
2. הרמטכ"ל רשאי להעניק לאדם אות הערכה, כביטוי סמלי של הוקרה על מעשה בעל חשיבות עליונה שעשה אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לחיזוקו של צה"ל, ואשר יש בו כדי לקדם באופן ניכר את ביטחון המדינה.
3. אות הערכה, כאמור, יכול להינתן לאזרח מדינת ישראל, לאזרח של מדינה זרה או לאיש צבא של מדינה זרה, ואם אין הוא בחיים - לשאר בשרו.
4. החלטת הרמטכ"ל להעניק אות הערכה תהא מבוססת על המלצת ועדת המטה הכללי לעיטורים ולציונים לשבח, כמפורט בפ"מ 33.0807.
5. כשהאות מוענק לאזרח של מדינה זרה או לאיש צבא של מדינה זרה, תיכתב התעודה באנגלית.
6. החלטה להעניק אות הערכה תתואם, בעוד מועד, עם מי שנקבע כזכאי לקבלו, כדי לקבל את הסכמתו לכך, ואם הוא אזרח של מדינה זרה - כדי להשיג את האישור הדרוש לשם כך משלטונות מדינתו, אם האישור אכן דרוש.
7. פרסום דבר הענקתו של אות הערכה יישקל בכל מקרה בהתחשב בנסיבות ובהתאם לזהותו של מקבל האות.
8. מי שקיבל אות הערכה, יהא רשאי לעונדו בכל עת.
9. מי שקיבל אות הערכה ושוהה ביום העצמאות בישראל, יוזמן לטקס פתיחת חגיגות יום העצמאות בהר הרצל, ואם הוא שוהה אותה שעה מחוץ לישראל - יוזמן לקבלת פנים לרגל יום העצמאות, הנערכת מטעם הנספח הצבאי או על ידי שגריר ישראל באותה מדינה.
10. צורת אות ההערכה וסדרי הענקתו מפורטים בפ"מ 33.0807.

   3.0918   בוטלה (בחוזר מספר 103)
   3.0919   בוטלה (בחוזר מספר 103)


אות הערכה מטעם הרמטכ"ל - סעיפים מפקודת מטכ"ל 33.0807


10.אות הערכה מטעם הרמטכ"ל ניתן בהתאם להחלטת ממשלה 589 (סט/35) מיום ה- 26 באפריל 1981 וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים 35-60 מיום ה- 31 במרץ 1981.
11.הרמטכ"ל רשאי להעניק לאדם אות הערכה, כביטוי סמלי של הוקרה על מעשה בעל חשיבות עליונה שעשה אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לחיזוקו של צה"ל, ואשר יש בו כדי לקדם באופן ניכר את ביטחון המדינה.
12.אות הערכה, כאמור, יכול להינתן לאזרח מדינת ישראל, לאזרח של מדינה זרה או לאיש צבא של מדינה זרה, ואם אין הוא בחיים - לשאר בשרו.
13.החלטתו של הרמטכ"ל להעניק אות הערכה תהא מבוססת על המלצת ועדת המטה הכללי (להלן: "הוועדה המטכ"לית") לעיטורים ולציונים לשבח.
14.אדם הסבור כי פלוני ראוי לקבל אות הערכה, רשאי לפנות לוועדה המטכ"לית. אולם לא יפנה חייל אל הוועדה, אלא באישורו ובהמלצתו של האלוף הממונה עליו.
15.החליט הרמטכ"ל להעניק את אות ההערכה - יובא תוכן אות ההערכה להערותיהם של ראש אמ"ן, של אמ"ן-רמ"ח ביטחון המידע ושל דובר צה"ל, כדי שיחוו דעתם על פרסום המעשה שעבורו ניתן האות, ועל תוכן הדברים שיירשם בתעודה שתימסר למקבל יחד עם האות.
16.אות ההערכה יהיה מורכב מפארה עשויה מתכת בצבע כסף התלויה על פיסת אריג בצבעי תכלת ולבן המסמלים את דגל המדינה. לאות תצורף תעודה כתובה בעברית המפרטת את המעשה, שעבורו זכה המקבל באות.
17.כשהאות מוענק לאזרח של מדינה זרה או לאיש צבא של מדינה זרה, תכתב התעודה באנגלית.
18.החלטה להעניק אות הערכה תתואם, בעוד מועד, עם מי שנקבע כזכאי לקבלו, כדי לקבל את הסכמתו לכך, ואם הוא אזרח של מדינה זרה - כדי להשיג את האישור הדרוש לשם כך משלטונות מדינתו, אם האישור דרוש.
19.פרסום דבר הענקתו של אות ההערכה יישקל בכל מקרה בהתחשב בנסיבות ובהתאם לזהותו של מקבל האות.
20.מי שקיבל אות הערכה יהא רשאי לעונדו בכל עת.
21.מי שקיבל אות הערכה ושוהה ביום העצמאות בישראל, יוזמן לטקס פתיחת חגיגות יום העצמאות בהר הרצל, ואם הוא שוהה באותה שעה מחוץ לישראל - יוזמן לקבלת הפנים לרגל יום העצמאות, הנערכת מטעם הנספח הצבאי או שגריר ישראל באותה מדינה.


 הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה