חיל חימוש

הני לציין לשבת את רס"ו דב יצחקי מחיל החימוש על חלקו בהצלחת מערך החימוש בתרגיל "תמר" שהתקיים בחודש נובמבר 1965. בזמן תרגיל "תמר" גילה דוגמא ומופת במסירותו ובתושיה הטכנית שגילה בהעלאת מערך החימוש החטיבתי. ישראל טל, אלוף מפקד גייסות שריון 5 בדתצמב...

הננ לציין לשבח את סג"מ אריה פלס על דביקות במטרה ואומץ לב שגילה בקרב עם האויב הסורי שהתקיים בתאריך 12 בפברואר 1966. דוד אלעזר, אלוף אלוף פיקוד הצפון מרץ 1966

ביום 13 במאי 1966 פרצה דלקה במוסך הרכב אשר בבסיס חיל האויר. טוראי משה ונוגרד היה במקרה בגף הרכב שלא בתפקיד, הוא זינק למוסך אפוף הלהבות כבשידו מטף ותוך סיכון עצמי הצליח לכבות את האש. על אומץ לב, יומב ותושיה למופת בעת ביצוע תפקידו מוענק לו צל"ש מפקד...

הנני לציין אותך לשבח על גילוי אומץ לב ודביקות במטרה נוכח פני האויב בזה שבתאריך 15 באוגוסט 1966 חילצת 3 חיילים מהספינה הבוערת בשמשך הגאי של סירת דייג ובצעת את המשימה כשאתה גלוי לאש האויב ובמרחק של כ-100 מטר מעמדותיו ולאחר התקפת מטוסי האויב על סירתך...

הנני לציין אותך לשבח על גילוי אומץ לב ודביקות במטרה נוכח פני האויב בזה שבשעת התקפת מטויס "מיג" סוריים ביום 15 באוגוסט 1966 המשכת להפעיל את המקלע 0.5 באש נגד מטוסים וגרמת לפגיעה באחד ולהפלתו למימי הכנרת. אומץ לבך ודביקותך במטרה ישמשו מופת לחיילי חי...

רס"ל מוטי עטון

צל"ש המאו"ג
רס"ל מוטי עטון

תיאור המעשה: (נוסח לא רשמי) מוטי עטון, נגד בחיל החימוש שירת בגדוד 82 בתקופת מבצע חומת מגן. נכנס תחת אש מחבלים לטנק שבער מפגיעת בקבוק תבערה ובעודו מתסתכן בהרעלה עצמית כתוצאה משחרור גז הכיבוי לחלל הצריח, שיחרר את בלמי הטנק ואפשר חילוצו משטח המארב. ...