טוראי משה ונוגרד

ביום 13 במאי 1966 פרצה דלקה במוסך הרכב אשר בבסיס חיל האויר. טוראי משה ונוגרד היה במקרה בגף הרכב שלא בתפקיד, הוא זינק למוסך אפוף הלהבות כבשידו מטף ותוך סיכון עצמי הצליח לכבות את האש. על אומץ לב, יומב ותושיה למופת בעת ביצוע תפקידו מוענק לו צל"ש מפקד חיל האויר. מרדכי הוד, אל"מ מפקד חיל האויר 7 ביולי 1966