סג"מ אריה פלס

הננ לציין לשבח את סג"מ אריה פלס על דביקות במטרה ואומץ לב שגילה בקרב עם האויב הסורי שהתקיים בתאריך 12 בפברואר 1966. דוד אלעזר, אלוף אלוף פיקוד הצפון מרץ 1966