טוראי מאיר ליזרוביץ

הנני לציין אותך לשבח על גילוי אומץ לב ודביקות במטרה נוכח פני האויב בזה שבשעת התקפת מטויס "מיג" סוריים ביום 15 באוגוסט 1966 המשכת להפעיל את המקלע 0.5 באש נגד מטוסים וגרמת לפגיעה באחד ולהפלתו למימי הכנרת. אומץ לבך ודביקותך במטרה ישמשו מופת לחיילי חיל הים. שלמה אראל, אל"מ מפקד חיל הים 8 בספטמבר 1966