טוראי ישעיהו בירנבאום

הנני לציין אותך לשבח על גילוי אומץ לב ודביקות במטרה נוכח פני האויב בזה שבתאריך 15 באוגוסט 1966 חילצת 3 חיילים מהספינה הבוערת בשמשך הגאי של סירת דייג ובצעת את המשימה כשאתה גלוי לאש האויב ובמרחק של כ-100 מטר מעמדותיו ולאחר התקפת מטוסי האויב על סירתך. אומץ לבך ודביקותך במטרה ישמשו מופת לחיילי חיל הים. שלמה אראל, אל"מ מפקד חיל הים 8 בספטמבר 1966