העשור הראשון 1948-1959

שוטר מסעוד בוקאי

צל"ש המפכ"ל

השוטר מסעוד בוקאי המשרת במחוז ירושלים (נפת הנגב), מצויין בזה לשבח על שגילה ערנות וזריזות למופת בפעולה. עצור מסוכן, מאנשי האויב, שנמסר לפיקוחו סמוך לתפישתו, התנפל עליו, חיבל בו וכיוון מולו תת מקלע. על אף תדהמתו, לא איבד השוטר בוקאי את עשתונותיו וכ...

שוטר עזרא בטאט

צל"ש המפכ"ל

השוטר עזרא בטאט המשרת במחוז תל אביב, מצויין בזה לשבע על שגילה עירנות, תבונה ומסירות במילוי תפקידו. בסיירו ברחובות העיר בשעות שלאחרי חצות נתקל השוטר בטאט בפושע מועד, שגנב מכונית וניסה לברוח בה. למרות שלפי הנסיבות גם השימוש בכוח לא היה מועיל, השכל ...


השוטר יעקב ביסקוביץ המשרת במחוז תל אביב, מצויין בזה לשבח על ביצוע פעולה שיש בה משום סיכון עצמי החורג מגדר הרגיל. בסיירו ברחובות העיר בשעות שלאחר חצות הבחין השוטר ביסקוביץ באדם קופץ מחלון ביתו שבקומה עליונה, הוא חש לתפוש אותו בנפילתו, ובנתנו את גו...

השוטר גבריאל פומרנץ המשרת בנפץ הנגב, מצויין בזה לשבח על שגילה אומץ לב יוצא מגדר הרגיל במילוי תפקידו. בהיותו בתפקיד ראה השוטר גבריאל פומרנץ מכונית משא נסחפת לתוך נחל גואה והמים מציפים אותה, כדי להציל את האנשים שבתוך המכונית השליך את נפשו מנגד וקפץ...


קצין חיים הלבן

צל"ש מפקד מחוז משטרת ישראל

הנני לציין לשבח את אומץ ליבם של הקצין חיים הלבן, סמל ראשון אברהם שפיגלשטיין ושוטרת לאה פינטוך שביום 7 ביוני 1948 סכנו את נפשם ותחת מטר של פגזי האויב היו הראשונים שעלו על גג מטה המשטרה במאמץ לכבות את השריפה שנגרמה על ידי פגיעה ישירה של פגזים. שלמה...

סמ"ר אברהם שפיגלשטיין

צל"ש מפקד המחוז משטרת ישראל

הנני לציין לשבח את אומץ ליבם של הקצין חיים הלבן, סמל ראשון אברהם שפיגלשטיין ושוטרת לאה פינטוך שביום 7 ביוני 1948 סכנו את נפשם ותחת מטר של פגזי האויב היו הראשונים שעלו על גג מטה המשטרה במאמץ לכבות את השריפה שנגרמה על ידי פגיעה ישירה של פגזים. שלמה ...


שוטרת לאה פינטוך

צל"ש מפקד המחוז משטרת ישראל

הנני לציין לשבח את אומץ ליבם של הקצין חיים הלבן, סמל ראשון אברהם שפיגלשטיין ושוטרת לאה פינטוך שביום 7 ביוני 1948 סכנו את נפשם ותחת מטר של פגזי האויב היו הראשונים שעלו על גג מטה המשטרה במאמץ לכבות את השריפה שנגרמה על ידי פגיעה ישירה של פגזים. שלמה ...

סנ"צ בני נתיב

עיטור המופת משטרת ישראל
בני נתיב

סנ"צ בני נתיב קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעילותו בשנת 1957.


סנ"צ סלמאן חמד

עיטור המופת משטרת ישראל

סנ"צ סלמאן חמד קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על ארוע משנת 1958. לאות ולעדות כי סנ״צ חמד סלמן מ.א.125757 גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת תיאור העיטור: בתאריך 20.12.58 נפתחה אש על רועה מקיבוץ גונן ממארב של יחידת אוייב שהתמקמה בשטח ישר...

סמ"ר דב שפיגלר

עיטור המופת משטרת ישראל
סמ"ר דב שפיגלר

סמ"ר דב שפיגלר קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעולה משנת 1957.