שוטר עזרא בטאט

צל"ש המפכ"ל

השוטר עזרא בטאט המשרת במחוז תל אביב, מצויין בזה לשבע על שגילה עירנות, תבונה ומסירות במילוי תפקידו. בסיירו ברחובות העיר בשעות שלאחרי חצות נתקל השוטר בטאט בפושע מועד, שגנב מכונית וניסה לברוח בה. למרות שלפי הנסיבות גם השימוש בכוח לא היה מועיל, השכל השוטר בטאט, בשיקול דעת ובקור רוח, להתגבר על הפושע ולעוצרו. יוסף נחמיאס, רב ניצב המפקח הכללי ה' באדר א' תשי"ט 13 בפברואר 1950