סנ"צ בני נתיב

עיטור המופת משטרת ישראל
בני נתיב

בני נתיב


סנ"צ בני נתיב קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1975 על פעילותו בשנת 1957.