שוטר יעקב ביסקוביץ

צל"ש המפכ"ל

השוטר יעקב ביסקוביץ המשרת במחוז תל אביב, מצויין בזה לשבח על ביצוע פעולה שיש בה משום סיכון עצמי החורג מגדר הרגיל. בסיירו ברחובות העיר בשעות שלאחר חצות הבחין השוטר ביסקוביץ באדם קופץ מחלון ביתו שבקומה עליונה, הוא חש לתפוש אותו בנפילתו, ובנתנו את גופו לחבלה קשה, הציל חיי אנוש. יוסף נחמיאס, רב ניצב המפקח הכללי ל' בניסן תשי"ט 8 במאי 1959