שוטר דוד בן-בנימין

צל"ש המפכ"ל

המפקח הכללי מציין לשבח את פעולתו של השוטר בן-בנימין דוד שהוכיח יוזמה משטרתית, הבנה וכח הסתכלות, בעקבו בזמנו החופשי, אחר נתין ארץ זרה, עד אשר הצליח לתפסו כשהוא מנסה להבריח לארצות האויב מספר רב של מכתבים, שגילויים היה לתועלת המדינה. יחזקאל סהר, רב ניצב המפקח הכללי י"ג בסיון תש"ט 10 ביוני 1949