שוטר דיב זייד סלמן

צל"שהמפכ"ל

המפקח הכללי מציין לשבח את פעולתו של השוטר סלמן דיב זיינב שהוכיח אומץ לב ומסירות לתפקידו, כאשר בהיותו בחופשה רדף, מתוך יוזמה עצמית, כשהוא בלתי מזויין, אחרי כנופיה של ארבעה מבריחים והצליח לתפוס אחד מהם, עם הסחורה המוברחת יחזקאל סהר, רב ניצב המפקח הכללי י' בטבת תש"י 30 בדצמבר 1949