סגן יצחק נדן

תעודת הערכה אלוף

סגן יצחק נדן שירת בתעלה כנמר במלחמת ההתשה בחודשים ספטמבר 1969 ועד דצמבר 1969.