אנשי מוסד מצטיינים

13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2019

13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, 26 בדצמבר 2019

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2018

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2018


13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2017

13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2017

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2016

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2016


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2015

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2015

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2014

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2014


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2011

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2011

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2012

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2012


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2013

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2013

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2010

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2010