אנשי מוסד מצטיינים

עובדת באגף לקשרי חוץ במוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020

לעובדת באגף לקשרי חוץ של המוסד הוענק מצטיין הנשיא. העובדת הייתה חוליה מאוד משמעותית בשרשרת מערכת היחסים בין המוסד למדינות המפרץ. נאמר עליה כי היא יודעת להוביל מהלכים אסטרטגיים ולנהל ממשקים מורכבים ורגישים לטובת הוצאה לפועל של פרויקטים משמעותיים, כ...

קצין איסוף במוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020

לקצין האיסוף במוסד הוענק מצטיין הנשיא, תרומתו לביטחון מדינת ישראל נמשכת כבר קרוב לשלושים שנה. הקצין המצטיין השלים בשנה האחרונה סדרה של מבצעים פורצי דרך ומשמעותיים, אשר הביאו ליתרון יחסי למדינת ישראל. ראובן ריבלין, נשיא המדינה א' בטבת תשפ"א 16 ב...


לוחמת במוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020

ללוחמת במוסד הוענקה תעודת מצטיין הנשיא, הלוחמת למדה את העולם הטכנולוגי-מבצעי, ועד מהרה הפכה לדמות מקצועית משמעותית ולמוקד ידע. בסבלנות ובשיטתיות ראויה להערכה, הובילה את התחום הטכנולוגי-מבצעי, עד כדי הגעה להישגים טכנולוגיים משמעותיים. בשנה האחרונה,...

7 עובדי מוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020
7 עובדי מוסד

לשבעה עובדי המוסד הוענקה תעודת מצטיין הנשיא ראובן ריבלין, נשיא המדינה א' בטבת תשפ"א 16 בדצמבר 2020


2 עובדות במוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020
2 עובדות במוסד

לשתי עובדות במוסד הוענקה תעודת מצטיין הנשיא ראובן ריבלין, נשיא המדינה א' בטבת, תשפ"א 16 בדצמבר 2020

13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2019

13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, 26 בדצמבר 2019


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2018

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2018

13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2017

13 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2017


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2016

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2016

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2015

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2015


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2014

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2014

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2011

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2011


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2012

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2012

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2013

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2013


12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2010

12 אנשי מוסד קיבלו תעודת מצטיין הנשיא, דצמבר 2010