קצין איסוף במוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020

לקצין האיסוף במוסד הוענק מצטיין הנשיא, תרומתו לביטחון מדינת ישראל נמשכת כבר קרוב לשלושים שנה. הקצין המצטיין השלים בשנה האחרונה סדרה של מבצעים פורצי דרך ומשמעותיים, אשר הביאו ליתרון יחסי למדינת ישראל. ראובן ריבלין, נשיא המדינה א' בטבת תשפ"א 16 בדצמבר 2020