7 עובדי מוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020
7 עובדי מוסד


לשבעה עובדי המוסד הוענקה תעודת מצטיין הנשיא ראובן ריבלין, נשיא המדינה א' בטבת תשפ"א 16 בדצמבר 2020