2 עובדות במוסד

מצטיין הנשיא מוסד לשנת 2020
2 עובדות במוסד


לשתי עובדות במוסד הוענקה תעודת מצטיין הנשיא ראובן ריבלין, נשיא המדינה א' בטבת, תשפ"א 16 בדצמבר 2020