עיטור האומץ משטרת ישראל

עיטור האומץ משטרת ישראל

עיטור האומץ משטרת ישראל


המפכ"ל רשאי להעניק עיטור האומץ על מעשה גבורה אחר, שנעשה בעת מילוי תפקיד, תוך חירוף נפש, ושיש בו גילוי אומץ לב בלתי רגיל.