לוח ארועים - קרב תל פח'ר - תל עזזיאת

אריה יצחקי מתוך הספר "בעקבות לוחמים"
לוח ארועים - קרב תל פח'ר - תל עזזיאת


לוח ארועים - קרב תל פח'ר - תל עזזיאת מתוך הספר "בעקבות לוחמים" בהתייחס לצל"שים שניתנו בקרב זה ואחד מהם הצל"ש של הטנקיסט עזרא דרוש (ברוש).01:00 - גדוד המרגמות הכבדות החטיבתי פורס ארבע סוללות בדפנה.
07:30 - קבוצת תכנון חטיבתית.
08:30 - מתן פקודה לקידום חטיבת גולני לקרית שמונה, תחילת ירי טנקים לטיווח.
09:30 - המכמ"ת וסוללות התותחים מתחילים בהפגזת המוצבים עזזיאת, בניאס, תל חמרה, תל פח'ר, בורג' בביל.
10:05 - מח"ט 1 נותן למ"פ הטנקים "וורמוט" אישור לפיצוח המטרות, קצין האג"מ פוקד על מג"ד 12 לנוע. מח"ט 1 מדווח - מוסה (מג"ד 12) עבר את הגושרים. מחכה לאלברט כדי לעבור אחריו את "120" (הקוד לגבעת האם).
13:40 - גדוד 12 עובר את גבעת האם.
13:46 - גדוד 12 חוצה את הגבול.
14:08 - גדוד 12 חוצה את דרך הפטרולים הסורית.
14:26 - גדוד 12 נע על תוואי ההטיה.
14:45 - גדוד 12 ליד עין א-דיסה. כאן עליו עביר. הקמב"צ יורד לבדיקה. אש טנק פנצ'ר מתל עזזיאת משמידה שלושה זחלמ"ים של פלוגה א' (של הסמ"פ שמואליק).
14:54 - גדוד 51 עובר את קו הגבול.
15:03 - מג"ד 12 מדווח: "עולה על היעד. אני משנה כיוון. הדרך בציר שנקבע אינה עבירה. עולה על שפרה (תל פח'ר) מצפון-מערב", שני טנקים נתקעים. האחרים עוקפים אותם, אך שלושה מהם נפגעים באש נ"ט. הטנק המוביל של המ"מ עזרא ברוש קיבל ארבע פגיעות. נותרים שני טנקים עם זחל"מ הפיקוד של המג"ד.
15:04 - מג'א 12 מדווח: "זחל"מ לידי נפגע (זהו זחל"מ מרגמה שהתפוצץ על תחמושתו)".
15:07 - חמ"ל החטיבה לא מצליח ליצור קשר עם מג"ד 12".
15:10 - רס"ן אלכס קרינסקי יורד מזחל"מ המג"ד ומצטרף לכוח של פלוגה א' המונה 23 לוחמים ותוקף את תל פח'ר ממערב דרך הגאיון שבין שני חלקי המוצב. המ"פ ורדי עולה עם 12 לוחמים על המוצב הדרומי. אלכס, עם 11 לוחמים, לעבר המוצב הצפוני. הכוח פורץ חזיתית כשהוא עובר את הגדרות על גבו של טור' דוד שירזי.
15:16 - הודעת הקש"א: "זחל פיקוד נפגע", הודעת ק' הקשר: "זחל"מ המג"ד נפגע בפגז - ישנם שני פצועים קל ומכשיר הקשר פגוע".
15:25 - המח"ט מפסיק את אש הסיוע על תל פח'ר, מנסה להתקשר עם מוסה דרך מג"ד 51. מבקש מכל מי שיכול ליצור קשר עם מוסה למסור לו שבני עולה על בחריאת ומשם על תל פח'ר.
15:35 - מ"פ הטנקים לחפ"ק: אש נ"ט חזקה. איבדתי חצי מהכלים, השאר בעמדות אש מצפון, מזרח ומערב".
כוח אהרן ורדי כובש את המוצב הדרומי, אך נתקל באש צלפים מהמוצב הצפוני וסובל אבדות. עם אהרן נותרו שלושה לוחמים בלבד ולכל אחד מהם רק 3-2 מחסניות. כוח קרינסקי, שפעל במוצב הצפוני, הושמד, נשארו לפלטה רק רב"ט יצחק חמאוי ושני פצועים.
15:40 - פלוגה ב' כובשת את בורג' בביל בארבעה זחלמ"ים.
15:40 - המח"ט מודיע לחמ"ל לשלוח זחלמי פינוי - משום שיש הרבה נפגעים.
15:45 - פלוגה ב' (35 לוחמים) מצטרפת לפלוגה ג' הפרוסה לרגלי תל פח'ר - לאורך תוואי ההטיה. מ"פ ג' - תשבי נהרג. מ"פ ב' - סגל נפגע ונהרג ליד טנק האמכ"ס הסורי. הסמג"ד זוהר, שמנסה להוליך את הכוח המקובץ בציר המקורי, נפגע בגרונו.
15:50 - שמיל ושוורץ לוקחים שלושה זחלמ"ים, אוגפים את תל פ'חר מצפון ומתקדמים למוצב הדרומי.
15:50 - מ"פ א' - ורדי מדווח: "תל פח'ר הדרומי בידי". המג"ד מוסה עם הקש"א עולים למוצב הצפוני. מוסה נע באוכף שבין הכיפות וקורא לוורדי להפסיק לירות, כשהגיע סמוך לחמאוי, נפגע ונהרג. הקש"א יורד מהתל ומדווח מאחד הטנקים למח"ט על מות המג"ד.
15:55 - גדוד 51 כובש את בחריאת.
16:06 - המח"ט מודיע לק' האג"מ: "מוסה נפגע".
16:10 - עזרא מפקד המחלקה המיוחדת ועמו עשרה חיילים עולים עם זחל"מ ליעד הדרומי ופורצים אליו ממזרח; עמם הקמב"צ יוסי. בכניסה סופגים אש נ"ט. שלושה נהרגים וחמישה נפצעים. הם נאספים לתעלה. עתה נותרו ביעד הדרומי:
המ"פ ורדי, עזרא והקשר. שמיל ומרדכי שוורץ עולים בזחל"מ בציר של עזרא. הזחל"מ נפגע. הם חוזרים לאחור, מגייסים שלושה זחלמ"ים עם חיילים ומגיעים ליעד הדרומי. כל הזחלמ"ים נפגעו ובערו. ורדי יוצר קשר עם המח"ט: "יש לי הרבה נפגעים. מבקש תגבורת. אנחנו תקועים".
המח"ט: "החזיקו מעמד. אני שולח לכם מיד כוח נוסף מאחור, כדי לשבור את היעד הצפוני".
16:23 - אלוף הפיקוד למח"ט: "עלה מיד על "מזל" (עזזיאת). הזז את בני".
16:26 - מ"פ הסיירת רובק'ה מודיע למח"ט, שהוא על ציר הנפט. ברשותו שלושה זחלמ"ים נושאי תותח נ"ט וטנק, והוא עצמו בג'יפ. המח"ט מורה לו לעלות בדרך הנפט לתל פח'ר הצפוני. המח"ט מורה לסמח"ט, שנמצא בגבעת האם, לקחת טנקים וליצור קשר עם מוסה. הסמח"ט, מתחיל בריכוז כוח בנעמוש.
16:37 - רובק'ה מודיע, שהוא על דרך הנפט ונע לתל פח'ר. לא נוצר קשר עם הסמח"ט. לבסוף נוצר קשר בין הסמח"ט לבין הכוח העורפי של הסיירת בפיקוד סרן דוד.
16:41 - גדוד 51 מודיע לחפ"ק: "תל עזזיאת, בידי" (בפועל זהו דיווח על כניסה ליעד. היעד עצמו נכבש ב-17:06). האלוף למח"ט 1: "עצור את ההתקפה צפונה, הפנה מיד את בני לעזרת מוסה".
16:50 - רובק'ה מודיע, שנמצא מאחורי תל פח'ר (למעשה, הגיע בטעות לזעורה, ספג שם אש ושב לאחור). הסמח"ט על ציר הנפט בשני זחלמ"ים וג'יפ.
16:55 - המח"ט מגיע לשטח ההיערכות ממערב לתל פח'ר, על תוואי ההטיה. מוצא שם ארבעה טנקים ועשרות חיילים. בשלב זה לוקח סרן סולוביץ עשרו חיילים מפלוגה ב' בזחלמ"ים, בתוכם הקצין יאיר ישי, ועולה באיגוף מצפון ליעד הצפוני.
17:00 - כוח רובק'ה יורד מזעורה לתל פח'ר.
17:14 - רובק'ה מודיע: "יושב על תל פח'ר.
יש שם כלים שרופים, האם היעד בידינו ?" המח"ט עונה: "לא ידוע. נוע בזהירות אל התל".
17:20 - רובק'ה מודיע: "אני בתוך תל פח'ר, פתחתי עשן אדום". הסמח"ט ועמו הקצין יפרח וכוח מאולתר מתקרבים לעבר תל פח'ר.
17:22 - סולוביץ נפגש עם רובק'ה בכניסה המזרחית לתל פח'ר, רובק'ה פוקד לפרוץ פנימה, כאשר הוא ואנשיו בתעלה המרכזית וסולוביץ ואנשיו בתעלה הצפונית, סולוביץ מסתער עם שבעה לוחמים פנימה. רובק'ה נשאר ליד השער. מפקד המוצב הסורי מארגן התקפת-נגד לעברם ונהרג בקרב.
17:23 - רס"ן צבי פז (גולדה) שהגיע למוצב מצפון, נהרג בפגיעת פגז.
17:24 - רובק'ה מודיע: "תל פח'ר בידי. הפסק אש על תל פח'ר". אך עד מהרה מתברר, כי הלחימה נמשכת.
17:27 - שבעת אנשי כוח סולוביץ ממשיכים בקרב הטיהור מהשער דרך החפירה הצפונית לכיוון מרכז היעד.
17:35 - חוליה מהסיירת יוצרת קשר פיזי עם ורדי במוצב הדרומי.
17:40 - כוח סולוביץ נתקל במעוז סורי. במהלך הטיהור של חפירה מחופה נהרגים סולוביץ וארבעה מחייליו. בצפון היעד נותרים שלושה לוחמים. כעבור דקה נפגע עוד אחד ונותרו רק יאיר ישי ורב"ט איזנברג.
18:00 - הסמח"ט פוגש את רובק'ה. מתברר, שנותרו קיני צלפים. פוקד על הסיירת לטהר את התל. המח"ט מארגן את עשרות החיילים שבמערב ומתחיל לאגוף רגלית מצפון. בשלב זה נפתחת שוב אש סורית מלב המוצב הצפוני. מסתבר, שנותרו בו עוד כ-30 לוחמים פעילים. הסמח"ט מתקדם עם רס"ן יפרח, סגן גדעון, הקש"א ושני קשרים. הוא שולח את רובק'ה עם כוח מהסיירת לטהר את שולי המוצב ולהתחבר עם ורדי במוצב הדרומי, הכוח בפיקוד רובק'ה וסגנו דוד פורץ לחלק המערבי.
18:10 - היתקלות בלב המוצב. שני מחיילי הסיירת נהרגים. רובק'ה מנהל קרב פא"פ עם קצין סורי, נפצע, וניצל בסיועו של דוד, שחיסל את הסורי. חיילים נוספים נפצעים.
18:15 - שבעה לוחמים בפיקוד יפרח מתארגנים וממשיכים בטיהור כלפי מערב.
18:22 - בקצה המוצב מתגלים שני חיילים פצועים מהגל המסתער הראשון ולידם גופת מג"ד 12.
18:22 - הודעת הסמח"ט: "תל פח'ר בידינו. אני חוזר, פח'ר בידינו. שלח עזרה לפינוי נפגעים. שלח מיד".
הוכן בעזרתו של יאיר ישי איש מושב בית שערים, לפי יומני מבצעים של חמ"ל וחפ"ק חט' 1, הדו"ח המסכם החטיבתי, תחקירים של מפקדים ולוחמים בשטח הקרב.

מתוך הספר "בעקבות לוחמים"
מאת ההיסטוריון אריה יצחקי.
 


הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה