סמ"ר הינו מזייד

עיטור המופת משטרת ישראל
הינו מזייד

הינו מזייד


סמ"ר הינו מזייד קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1997. ב־28 בינואר 1997, התקבלה הודעה בתחנת שלם, כי שוטרים פלשתינים מאיימים באקדח על אישה זקנה והורסים את ביתה. בדיעבד התברר, כי מדובר בשודדים שהתחזו לשוטרים פלשתינים. צוות מג׳׳ב הגיע למקום. אחד השודדים התפרע ונעצר. השודד השני כיוון אקדח דרוך לרקתו של סמ׳׳ר מזייד, אך השוטר לא איבד את קור רוחו ואיים על השודד, כי אמורים להגיע צוותים נוספים של מג״ב. בשלב זה התכופף סמ׳׳ר מזייד, העיף את האקדח מידו של השודד והשתלט עליו. סמ״ר הינו מזייד גילה מקצועיות ואומץ־לב הראויים לשמש מופת.