רב פקד נסר אלדין נסר

עיטור האומץ משטרת ישראל
נסר אלדין

נסר אלדין


רב פקד נסר אלדין נסר קיבל את עיטור האומץ משטרת ישראל בשנת 1990. עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי רפ"ק נסר אלדין נסר עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 15.3.90 חילץ מתוך בית בוער, תוך חרוף נפש, אשה ושמונה ילדים, ביניהם תינוק בן שמונה חודשים שהיו לכודים בו. יעקב טרנר, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, י״ד באלול תש״ן 4 בספטמבר 1990