רס"מ עצמון שעובי

עיטור האומץ משטרת ישראל

רס"מ עצמון שעובי קיבל את עיטור האומץ משטרת ישראל בשנת 1990. מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 46688-8 רס״מ עצמון שעובי עשה מעשה גבורה תוך חרוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל יעקב טרנר, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, י״ד באלול תש״ן 4 בספטמבר 1990