רס"ר חיים כהן

עיטור המופת משטרת ישראל
חיים כהן

חיים כהן


רס"ר חיים כהן קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1992. עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 55960-9 רס״ר חיים כהן גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 10.9.92 במהלך פעילות מבצעית עם אנשי צוותו באחד ממחנות הפליטים, נתקל בארבעה מחבלים חמושים אשר פתחו באש לעבר הצוות. יחד עם יתר אנשי הצוות השיב אש ורדף אחר המחבלים עד ששניים מהם נהרגו והשלישי, אשר נמלט והסתתר, נלכד. בפעולתו זו גילה מיומנות, עוז רוח ואומץ לב הראויים לשמש מופת לכלל המשרתים במשטרת ישראל. יעקב טרנר, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ׳׳ז בכסלו, תשנ״ג 22 בדצמבר, 1992