רפ"ק נסר נסראלדין

עיטור המופת משטרת ישראל
נסר נסראלדין

נסר נסראלדין


רפ"ק נסר נסראלדין קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1992. המופת עיטור מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 53340-6 רפ״ק נסר נסראלדין גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 10.9.92 במהלך מבצע יזום ללכידת מבוקשים באחד ממחנות הפליטים, נתקל עם אנשי צוותו בארבעה מחבלים חמושים, שירו על הכוח אשר עליו פקד. למרות האש, לא נרתע ורדף בראש אנשיו אחר המחבלים עד אשר שניים מהם נהרגו והשלישי, שנמלט והסתתר, נלכד. במעשהו הפגין תושייה, דבקות במטרה, עוז רוח ואומץ לב הראויים לשמש מופת לכלל המשרתים במשטרת ישראל. יעקב טרנר, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ״ז בכסלו, תשנ״ג 22 בדצמבר, 1992