סמ"ר מופלח פלח

עיטור המופת משטרת ישראל
מופלח פלח

מופלח פלח


סמ"ר מופלח פלח קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1992. ע יטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 58311-2 סמ״ר מופלה פלח גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 10.9.92 במהלך פעילות מבצעית באחד ממחנות הפליטים, נתקל עם אנשי צוותו בארבעה מחבלים חמושים אשר פתחו לעברם באש. יחד עם יתר אנשי הצוות השיב אש ורדף אחר המחבלים עד ששניים מהם נהרגו והשלישי, שנמלט והסתתר, נלכד. במעשהו הפגין תושייה, דבקות במטרה, עוז רוח ואומץ לב, הראויים לשמש מופת לכלל המשרתים במשטרת ישראל. יעקב טרנר, רב ניצב המפקח הכללי ירושלים, כ״ז בכסלו, תשנ״ג 22 בדצמבר, 1992