פקד שמואל צייגר

עיור המופת משטרת ישראל

פקד שמואל צייגר קיבל את עיור המופת משטרת ישראל בשנת 1994. בחודש מרץ 1993 עמד פקד שמואל צייגר בראש שני מבצעים, אשר פרטיהם חסויים. במהלכם הביא להריגתם של ששה מבוקשים, אשר ביצעו פיגועים בכוחות הביטחון וכאזרחים ישראלים. במהלך המבצעים גילה קור רוח, אומץ, יוזמה ופיקוד למופת, אשר סייעו לסיומם המוצלח של המבצעים.