סמ"ר יעקב דנן

עיטור המופת משטרת ישראל

סמ"ר יעקב דנן קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1995.