רס"ר מוהנא ברכאת

עיטור המופת משטרת ישראל
מוהנא ברכאת

מוהנא ברכאת


רס"ר מוהנא ברכאת קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1995. בתאריך 14.12.94 נכנס למרכז רמאללה, בטעות, רכב אזרחי, נהוג בידי חייל מילואים. הוא הותקף באבנים ובגרזנים בידי המון זועם. רס״ר מוהנא ברכאת אשר הגיע למקום, פילס בגופו דרך, מבעד להמון התוקף, וחילץ את חייל המילואים. בפעולתו זו להצלת חיי אדם גילה אומץ לב.