פקד איתן מדמוני

עיטור האומץ משטרת ישראל

פקד איתן מדמוני קיבל את עיטור האומץ משטרת ישראל בשנת 1991. עיטור האומץ מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 91330-1 פקד איתן מדמוני עשה מעשה גבורה תוך חירוף נפש וגילוי אומץ לב בלתי רגיל בתאריך 2.12.90, במהלך נסיעה ברכב משטרתי, שמע צעקות מכיוון אוטובוס שנסע לפניו. הקצין לקח את נשקו, עלה לאוטובוס - שבו רצחו ופצעו שלושה מחבלים מספר נוסעים - ריתק בנשקו את המחבלים ובאותה עת גם מנע עליית אזרחים לאוטובוס. תוך כדי כך, הסתער אחד המחבלים לעברו, כשסכין בידו, על מנת לפגוע בו. הקצין ירה בו והרגו, והמשיך לרתק את שאר המחבלים עד בוא כוח המשטרה. במעשיו אלה גילה אומץ לב בלתי רגיל, תוך חירוף נפשו. יעקב טרנר, רב-ניצב המפקח הכללי ירושלים, ב־ בטבת תשנ״ב 9 בדצמבר 1991