סמ"ר אייל אלבז

עיטור המופת משטרת ישראל
אייל אלבז

אייל אלבז


סמ"ר אייל אלבז קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1991. עיטור המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 74504-2 סמ״ר אייל אלבז גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 10.8.91, במהלך ביצוע מעצרים במחנה הפליטים נוציראת, השתתף בלכידתם של שלושה מחבלים חמושים, אשר הסתתרו בתוך חדרון מוסווה בשובך יונים - בלא שבוצע ירי ובלי נפגעים. יעקב טרנר, רב-ניצב המפקח הכללי ירושלים, ב־ בטבת תשנ״ב 9 בדצמבר 1991