סמ"ר דוד זעפרני

עיטור המופת משטרת ישראל
דוד זעפרני

דוד זעפרני


סמ"ר דוד זעפרני קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1991. ע י ט ו ר המופת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 4668245-6 סמ״ר/ח דוד זעפרני גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 3.10.91, השתתף עם צוות מג״ב במרדף אחר זורק בקבוק תבערה, בשוק של ג׳נין. לאחר מאמצים אותר הזורק, כשהוא מסתתר במחסן, והתגלה כמבוקש במעשה רצח על ידי כוחות הביטחון. במהלך הובלתו למעצר, הותקף הצוות על ידי המון, העצור נמלט ונתפס על ידי הצוות, לאחר מרדף בשטח עוין. יעקב טרנר, רב-ניצב המפקח הכללי ירושלים, ב־ בטבת תשנ״ב 9 בדצמבר 1991