סמ"ש איתן לנקרי

עיטור המופת משטרת ישראל

סמ"ש איתן לנקרי קיבל את עיטור המופת משטרת ישראל בשנת 1991. ע י ט ו ר ה מ ו פ ת מוענק בזאת לפי חוק העיטורים במשטרת ישראל לאות ולעדות כי 4679541-5 סמ״ש/ח איתן לנקרי גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת בתאריך 17.7.91, יצא עם צוות לוחמי מג״ב למארב בג׳נין. אנשי הצוות נתקלו בחוליית מחבלים חמושה ושוחחו עמם. לפתע קפץ אחד המחבלים הצידה ושלף אקדח. חרף המרחק האפסי מהחוליה, תנאי השטח הקשים וכלי הנשק פעל הצוות לחיסול החוליה ולתפיסת נשקה. יעקב טרנר, רב-ניצב המפקח הכללי ירושלים, ב׳ בטבת תשנ־׳ב 9 בדצמבר 1991