רב-סרן דוד כץ

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב-סרן דוד כץ, מפקד פלוגה מסייעת בעוצבת עודד