רב-סרן יאיר

מצטיין הרמטכ"ל שנת 2014

רב-סרן יאיר, קצין מודיעין בעוצבת נשר